Rörbroskolan i Storuman deltog under vecka 44 på Edacamp Storuman där de berättade om några exempel hur de arbetar:

Aktiviteter för språkutveckling

För att öka intresset för språk arrangerar språklärarna på Röbroskolan olika gemensamma aktiviteter där språket ska användas.

Språkmästerskapen – alla elever i en årskurs samlas i samma klassrum där det ska ske inbördes språktävlingar. Upplägget är att alla som exempelvis har spanska tävlar mot varandra i spanska där de får olika frågor som har med språket att göra eller landet, samtidigt är de som läser de andra språken publik.
– På det sättet hoppas vi att de får intresse för andra språk. Inspiration från det här har vi fått från en tävling som heter Språkolympiaden.

Modevisning på olika språk – I åk sju har eleverna haft modevisning där eleverna fått gå på en catwalk samtidigt som de får presentera kläderna på sitt språk, till exempel spanska. Publik är de andra språken.

En annan aktivitet är Tipsrunda med olika språk. I varje grupp ska det finnas en elev från varje språkgrupp och frågorna som sen kommer under tipsrundan är på olika språk, tex fråga 1 på spanska, fråga 2 på tyska etc.

Att ta emot nyanlända i Storumans skolor

Storuman är med i ett projekt med Skolverket som handlar om att ta emot nyanlända i kommunens skolor på ett rätt och bra sätt. Idag är 15 procent av Storumans kommuns elever nyanlända. I projektet får de hjälp av två handledare från Skolverket som istället för att säga vad man ska göra frågar – Vad vill ni ha hjälp med? Det projektet får är både ekonomiskt stöd och handledning.

– Vår första uppgift blev, vad vill ni göra i kommunen?

Därför gick de ut med en enkät till alla lärare där man såg att även om det är många kommuner som ser Storuman som en förebild med hur man tar emot nyanlända så finns det en hel del osäkerhet bland pedagogerna.
– Vi vill komma till en situation där det inte känns “hur ska vi hinna med det här” till att känna “Vad roligt det här är, det ska bli en spännande utmaning!”

 

storumanlogoKontakt

Har du frågor kring Storumans Edacamp eller vill komma i kontakt med någon av deltagande lärare, kontakta
Malin Lindberg
UtbildningsstrategStorumans kommun
tel  070-346 17 24 (direkt)
E-post: malin.lindberg@storuman.se