På IKT-dagen för förskolorna i Västernbotten den 2 november 2017 föreläste Hanna Vretblom från förskolan Uven om hur man kan jobba med ett specialpedagogiskt perspektiv med lärplattan. Hon delar med sig av tips, inspiration, exempel på appar som kan använda för att arbeta med ett specialpedagogiskt perspektiv på lärplattan. Bland annat visas appen Memoria upp.

Hanna berättar att grunden i arbetet är pedagogernas förhållningssätt.
-Det är vi som anpassar och individualiserar och har våra strategier, berättar Hanna. Hon tipsar bland annat om hur viktigt det är att rigga och klargöra förutsättningarna för användandet i förväg. Tanken är att barnen ska bli så självständiga och delaktiga som möjligt. Då kan barnen göra bra val och aktivt välja detta själva. Hur gör man barn delaktiga då? Hanna menar att vi måste prata om hur vi gör barn delaktiga i arbetslagen och på förskolorna och vilken lärmiljö, struktur, förutsättningar och anpassningar som vi ska ha. Exempel på frågor runt lärmiljö och struktur för arbetet med iPad som behöver diskuteras bland pedagoger och sedan klargöras för barnen:

  • När får man jobba på Lärplatta?
  • Var ska jag jobba? Varför ska jag jobba just där?
  • Är miljön anpassad efter att jag ska arbeta med iPaden?
  • Hur jobbar jag med iPaden eller en viss app?
  • Får andra barn titta på? Får man inte det, varför?
  • Hur avslutar man/övergår man till något annat?

 

Logotyp

Vill du veta mer?
Mer information från förskoledagens olika workshops

Kontakt
Hanna Vretblom jobbar som förskolepedagog på Uvens förskola i Umeå. Hon och hennes kollegor bloggar på Pedagog Västerbotten, läs gärna mer om deras inlägg kring naturvetenskap i förskolan