Pedagog Västerbotten är ett samarbete mellan kommunerna i Västerbotten och MediaCenter, Region Västerbotten.

Pedagog Västerbotten är en webbplats och ett redskap för pedagogisk utveckling i Västerbotten. Webbplatsen vänder sig till de 7000 pedagogerna i Västerbotten, från förskola till vuxenutbildning. Här inspireras, informeras och instrueras pedagoger med hjälp av lokala exempel. Pedagog Västerbotten är platsen där man som pedagog kan hitta inspiration och lärresurser samt dela med sig av sina egna resurser.

Presentation av Pedagog Västerbotten

Peter Lundström, tidigare medarbetare vid MediaCenter och Pär Sundström, KDL Umeå kommun, presenterade Pedagog Västerbotten, en ny webbresurs för länets pedagoger på Umeå Universitet.

Pedagog Västerbotten knyter ihop och lyfter upp det som händer i skolvärlden i Västerbotten, användaren får en överblick, både lokalt och regionalt. Här marknadsförs och följs olika event upp i form av inspelat material, skolexempel, diskussioner och nätverkande.

Webbplatsen innehåller bland annat redaktionellt material med goda exempel, inlägg från verksamma pedagoger, verktyg för att hitta och dela lärresurser, filmklipp, kursbokning och olika guider.

Redaktion och kontakt

Pär Sundström 
Umeå kommun
par.sundstrom@umea.se
070-6405996

Elisabeth Lindström
MediaCenter
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se
070-3724821