Skolverket var här för att filma hur vi arbetar med vårt projekt Lysa och Skugga. Filmen nedan blev en del i ett arbetsmaterial för pedagoger och lärare om hur man kan arbeta med naturvetenskapligt utforskande. Ni hittar också länkar till arbetsmaterialen under filmklippen.

I den här filmen så kan ni se hur forskare Sofie Areljung resonerar om barns arbetsteorier utifrån filmen på barnens utforskande av Lysa och Skugga.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling/del_02/