Digitala samarbeten kan handla om vitt spridda ämnen
och behöver du inspiration till detta kan ett sätt vara att använda interaktiva bilder för att samarbeta online. Många digitala arbetssätt är ett enkelt sätt att jobba inkluderande för alla. Bilder kan förstärka lärandet och interaktiva bilder tar ännu ett steg mot en inkluderande lärmiljö.

Med verktygen  genial.ly och Thinglink  kan  du göra dina bilder interaktiva. Du behöver skapa en användare på båda dessa siter och sedan laddar du upp den bild som du vill använda.

Men varför ska bilder vara interaktiva?

Ja ett enkelt svar är att bilderna blir ännu tydligare eftersom man kan lägga in förklarande texter som bara syns när du för muspekaren över en specifik del i bilden, videolänkar som kan förtydliga bildens budskap, musik som gör upplevelsen av bilden ännu starkare. Bilden blir som ett eget digitalt läromedel. Även om du inte kan svenska flytande kan du förstå ett sammanhang med hjälp av bilder.

Interaktiva bilder är ett roligt verktyg att använda i ett digitalt samarbete. Dessa hjärtan är en hälsning som gjordes till Alla hjärtans dag i ett eTwinning-projekt. För muspekaren över bilden och se vad som händer.

https://www.genial.ly/58a6e76085d49d1108232086/hearts-in-the-sun-copy

 

https://www.thinglink.com/

Världens sagor by Elisabeth Lindström är ett annat exempel på en interaktiv bild.

Den här världskartan är ett exempel på hur jag som lärare kan arbeta i ett klassrum med flera nationalieteter. Samla sagor från alla länder som finns representerade i klassen och lägg in dessa sagor som länkar i en bild.
Upp till hundra elever får jag som lärare lägga till som medskapare på Thinglink och det innebär att man kan skapa interaktiva bilder tillsammans. Alltså ett digitalt samarbete där bara fantasin sätter gränser. Läs ännu mer om hur du kan använda just ThingLink som en digital adventskalender .

Jag är själv nyss hemkommen från Bristol och ett ambassadörsmöte för eTwinning, en sk PDW Pedagogical Development Workshop, där jag fått med mig ny inspiration om just digitala samarbeten, inkludering och en massa möten med pedagoger från hela Europa. Inkludering har varit ett tema under året för eTwinning.
Läs mer om eTwinning i Emelies blogginlägg.

Hälsningar Elisabeth Lindström ,Skellefteå
elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se