I oktober anordnade Film i Västerbotten tillsammans med Svenska Filminstitutet en inspirationsdag, Film i skolan Dagen. Vi har pratat med filmkonsulenten Johan Lundkvist och filmpedagogen Sofia Josephson som varit med och anordnat dagen om hur man kan arbeta med film i skolan och får användbara tips för att komma igång.

Film i skolan dagen är en en dag för lärare, rektorer, fritidspedagoger, kultur- och skapande skola-samordnare, kulturskapare med arbetsområde barn och unga och övriga intresserade. Dagen går så klart i filmens tecken och är tänkt att inspirera, ge praktiska exempel och verktyg för att jobba vidare med rörlig bild. Syftet med dagen är att vidareutbilda alla som vill jobba med rörlig bild för barn och unga, samt att besökarna inspireras och får nya uppslag på hur man kan jobba vidare med film och kunna träffa andra med samma intressen och byta erfarenheter. Pedagoger som vill är intresserade av att börja jobba med film kan börja med att kontakta Film i Västerbotten. I några kommuner har man igång satsningar, bland annat så  får alla kommunala grundskolor i Umeå kommun besök av filmpedagoger som har en heldag med både teori och praktik under läsåret 2017/2018

Johan Lundkvist, filmkonsulent på Film i Västerbotten

Vad gör en filmkonsulent och en filmpedagog?
Johan Lundkvist, en av arrangörerna, arbetar som filmkonsulent. Johan
 berättar att en filmkonsulent är en resurs för alla som vill jobba med film för barn och unga i Västerbotten. Detta kan vara i form av teknik, kompetensutveckling av personal, kurser för elever och annan konsultation.
-Vi har även ett kontaktnät av filmare och filmpedagoger som kan komma ut till skolor och undervisa samt berätta om hur det att att jobba som filmare. Vi har kan hjälpa till med hur man kan komma vidare med film i klassrummet och tipsa om fortbildning. Det gäller för alla skolformer, informerar Johan.
Sofia Josephson, som också är med och arrangerar dagen, arbetar som filmpedagog. Hon berättar att det är ett ganska brett område och man jobbar med en mängd olika saker.
-Filmpedagoger kan arbeta med exempelvis workshops kring att skapa film som stopmotionfilmer, spelfilm men också med källkritik, filmanalys, plats och identitet bland annat, berättar Sofia.

Källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK) blir allt viktigare
Både Johan och Sofia tycker att det är viktigt att barn och unga i tidig ålder börjar analysera vad de tittar på samt att de själva får skapa rörlig bild, inte bara konsumera.
-Redan i förskolan kan man börja fundera över och prata om bilder och filmer. Man kan till exempel jobba med hur man kan skapa olika känslor av exempelvis bilder på ett träd genom att lägga på ljud och filter och då blir det intressanta samtal med barnen. 
Det finns alltid en avsändare som vill säga något med sina bilder och filmer och då är det viktigt att fundera över vad är tanken med bilden, vad vill avsändaren säga mig och vad vill bilden säga mig, menar Sofia.

Sofia Josephson, filmpedagog Foto: Johan Lundkvist

Lärplattan, en revolution för filmskapandet.
-Surfplattor är perfekt för att börja jobba med film för barn. Dom går att filma med och det följer ofta med en app för att redigera filmen och göra enklare ljudläggning. Vill man sedan komplettera med andra typer av appar går att det göra för ett rimligt pris, berättar Johan.
Sofia är inne på samma linje och berättar att med iPad kan man filma, klippa och visa upp sitt material. Hon nämner också att man ibland låter eleverna använda sina egna smartphones om det är svårt att få ihop plattor.

Finns det några ”regionala resurser” som man kan få stöd från i sitt arbete?
Johan lyfter så klart upp “Film i Västerbotten” som en regional resurs som man kan få stöd ifrån. Han berättar också att det utöver detta finns det ofta både nationella och mer lokala stöd man kan söka och då kan han hjälpa till med detta.
-Exempelvis finns det “Skapande Skola” som man kan söka från Kulturrådet samt “Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom” från Svenska filminstitutet, informerar Johan.

Tips för att arbeta med film

Se film
Filmhandledningar är en resurs som är bra att använda. Filmhandledning är studiematerial som i första hand är avsedd för lärare men som också kan passa elevarbeten. Ett filmtips från Johan är filmen Sameblod som är filmad i Västerbotten och som Svenska Filminstitutet har tagit fram en handledning till. På Svenska filminstitutet kan du hitta många andra lärarhandledning för filmer. Detsamma gäller även hos Folkets Bio och FilmCentrum. Mediacenters Mediawebben samt Swedish film är andra tips för visning av film.

Göra film och arbeta med film
För att skapa egen film är Voodoofilm en sida som är bra för ungdomar med tips inom filmskapande och forum. Barnfilmskolan – en jättebra resurs. Där finns tips på övningarna fungerar får både små och stora barn/elever.

Källkritik
Statens Mediaråd och Lilla Viralgranskaren är tips på hemsidor som har bra material för att jobba med källkritik och MIK vilket blir allt viktigare.

Johans tre bästa tips för lärare som vill börja jobba med film i skolan:

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt! Det finns resurser både i form av stöd och tips från regionala resurscentrum som Film i Västerbotten samt tidigare nämnda resurser på webben.

  1. Ta del av de komperensutvecklingsinsaster som görs i länet. På så sätt kan du träffa och lära dig av andra och få inspiration till nya filmaktiviteter.
  2. Tänk på vilka delar i läroplanen man kan uppfylla genom film. När man börjar kolla finns det möjligheter att jobba med film i många ämnen i skolan!

Kontakt
Johan Lundkvist, filmkonsulent på Film i Västerbotten.
johan@filmivasterbotten.com
Telefon: 070-241 34 37

Sofia Josephson, filmpedagog
Sophia.josephson@gmail.com