Slussfors skola deltog under vecka 44 på Edacamp Storuman där de berättade om några exempel hur de arbetar:

Vår pedagogiska grundsyn

Personalen Slussfors skola, förskola och fritidshem har tillsammans arbetat fram en pedagogisk grundsyn som handlar om rofylld miljö och bemötande. Grunden för  arbetet är utifrån de intryck de fick efter studiebesök på Umeå Montesoriskola och Umeå Waldorfskola.
– Ett exempel är att vi köpt in Waldorfhäften, väldigt fina häften, där barnen får sina arbeten samlade. Där har barnen lagt in arbeten med alfabetet, vokaler konsonanter som de målat och blivit väldigt vackra arbeten.
– Bemötande och eleven i centrum ska genomsyra hela verksamheten. Det ska inte bara vara åt ett håll utan alla ska känna ett ansvar hur man bemöter varandra, såväl klasskompisar som personal.

Språkutvecklingprojektet

Åk 2-6 har arbetat med författare i Norden; Astrid Lindgren, Tove Jansson, H-C Andersen och Alf Prøysen. Där har de fokuserat på vad en viss berättelse innebär, exempelvis i fula ankungen vad sagan vill berätta. De har också arbetat med nordiska språk, olika begrepp i böcker innebär och om att beskriva olika karaktärer .
– I sagorna har vi funnit många uttryck som eleverna fascinerades av, till exempel “smörja kråset” som de även hittat i andra texter.

Sen har de även dramatiserat författare, sett filmer och läst böcker.

Andra delar i språkprojektet har varit att arbeta med läsning från F-6 och Bröderna Grimms sagor. Här har bland annat äldre elever suttit i en lugn vrå och läst för yngre elever. Det hela avslutades med det gemensamma temaarbetet musikalen Törnrosa.

 

storumanlogoKontakt

Har du frågor kring Storumans Edacamp eller vill komma i kontakt med någon av deltagande lärare, kontakta
Malin Lindberg
UtbildningsstrategStorumans kommun
tel  070-346 17 24 (direkt)
E-post: malin.lindberg@storuman.se