Anderz Andersson, Umeå universitet, förklarar kapitel 3 i skollagen – Barn och elevers utvecklande mot målen med utgångspunkten stöd, extraanpassning, särskilt stöd samt stöd till nyanlända. Anderz Andersson arbetar som jurist på Centrum för skolledarutveckling. Här talar Anderz på Dragonskolan i Umeå 12 juni 2013.

Se hans föreläsning Del 1 och Del 2