Från och med 1 augusti 2016 har Kompetenscentrum för flerspråkighet, KCF, blivit Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun. Syftet med det är att ha en likvärdig mottagning för alla nyanlända elever i Umeå kommun.

Antalet elever som skrevs in i Umeå kommun sedan 1 augusti 2016 är cirka 150 elever från förskola till årskurs 9.

Nyanlända elever har rätt till en likvärdig utbildning. Detta innebär att alla nyanlända elever ska erbjudas samma utbildning som andra elever. Enligt skollagen ska en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast innan två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial som vi språkutvecklare använder vid kartläggning av elevernas förkunskaper inför klassplacering.

I Umeå kommun börjar alla nyanlända elever i årskurs 1-3 i ordinarie undervisningsgrupp.

För elever i årskurs 4-9 börjar nyanlända elever oftast i en av Umeå kommuns förberedelseklasser.

De skolor i Umeå kommun som har förberedelseklass är:

Bräntbergsskolan Årskurs 7-9

Ersängskolan Årskurs 4-9

Grubbeskolan Årskurs 7-9

Hedlundaskolan Årskurs 4-6

Teg centralskola Årskurs 7-9

Ålidhemskolan Årskurs 4-6

Rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i Umeå kommun.

Processen för en nyanländ som ska börja skolan i Umeå brukar ser ut så här

  1. Inskivningssamtal / kartläggning steg 1 på KCF
  2. Välkomstsamtal på skolan
  3. Eleven börjar skolan
  4. Kartläggning steg 2 på skolan
  5. Överföringsmöte med rektor och mentor/klasslärare

Se Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever för att läsa om de olika delar i processen.

Se Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn för att läsa om processen för mottagning av förskolebarn.

/Språkutvecklarna