I år så undersöker vi fysikverben Lysa och Skugga. Vi spanar efter skuggor både inne och ute. Vi undersöker hur det blir skuggor. Om skuggor alltid är svarta eller om de kan ha olika färger. Om det alltid finns ljus eller om det alltid går att hitta skuggor. Hur ljuskällans placering påverkar hur skuggorna blir, om de blir långa eller korta, breda eller smala.Vi arbetar med projektet både ute och inne och med flera sinnen allt för att bredda barnens kunskapande om verben. Vi har också haft besök av Skolverket som kommer att göra en modul film om språkandet i naturvetenskapen. Spännande…