Språkutvecklarna i Umeå

About the Author Språkutvecklarna i Umeå

Kompetenscentrum för flerspråkighet, KCF, är sedan 1 augusti 2016 Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun. Vi arbetar där som språkutvecklare. Vår uppgift är inskrivning, kartläggning steg 1 & 2 och överföring av nyanlända elevers kartläggningsresultat till skolan. Uppdraget innehåller också handledning i språkutvecklande arbetssätt. Vi kommer att blogga om allt som berör nyanlända elever och deras lärande och språkutveckling.

Meny