Välkommen till Kompetenscentrum för språklig mångfald i Skellefteå.
Här finns flera stödfunktioner för alla flerspråkiga och nyanlända barn och elever som finns i kommunens skolor och förskolor. En av alla anställda som jobbar här är Åsa Lundman, utbildningssamordnare för Nyanländas lärande, och hon har som uppdrag att jobba med flerspråkiga barn och nyanländas lärande. Erbjuda kompetensutveckling, material och erfarenhetsutbyten för alla som har behov av stöd runt detta. Åsa Lundman är i grunden förskollärare. Hon har arbetat sex år i Tanzania, har hunnit vara både rektor och förskolechef och har ett stort intresse för andra kulturer. För att samla allt material byggs det upp ett ”showroom” där besökare kan botanisera bland både analogt och digitalt material.

Vem vänder sig materialet till?

Alla pedagoger i Skellefteå kommun som både vill ha stöd eller dela med sig av egna erfarenheter kring språk och språkinlärning både inom förskolan och grundskolan. Vem som helst som är intresserad kan ta kontakt via mail eller komma förbi.

Vilken hjälp kan man få?
En mängd litteratur till dig som pedagog med handfasta tips men även böcker som är utgivna på flera olika språk att använda i barngrupp hittar man i hyllorna. Det finns också exempel på konkret material till främst yngre barn. Intressanta tips och ideer på hur man kan stötta modersmålet utan att själv kunna det.
”Hur får vi in alla barns modersmål i vår dagliga verksamhet” är en av ledstjärnorna som Åsa arbetar efter när det gäller förskolans verksamhet. Lekmaterial som uppmuntrar till språkanvändning är ett exempel.
Varför inte inreda en kulturhörna där alla modersmål som finns i barngruppen blir synliga med t ex olika alfabeten, siffror, bilder på likheter och skillnader mellan Sverige och länder som barnen kommer ifrån? Digitalt finns det massor att hämta och Åsa jobbar mycket med att leta fram lämpligt material och ta fram beskrivningar på hur det kan användas.

Några användbara tips till dig som arbetar med flerspråkiga barn:
En bildknippa är ett bra hjälpmedel att bära med sig under dagen för att på ett enkelt sätt kunna visa vad man vill säga även om man inte förstår varandras språk.

En sångpåse med qr-koder blir en överraskning varje gång man ska sjunga. Qr-koderna avläser man med en smartphone eller en lärplatta. Koden länkar till en sång på nätet som antingen är inspelad på svenska eller på något av de språk som finns i barngruppen. Testa koden här till vänster!

 

Ett sätt att visa upp våra olika språk kan vara ”färgblommor” som man kan använda vid en samling och låta barnen lära varandra vad färgerna heter på olika språk.

Det finns massor av appar som främjar flerspåkighet och en sådan är Soundtouch där man övar vanliga djur och föremål samt deras läten. Det finns 32 språk att välja på, inklusive svenska. Inställningarna når man via inställningarna i enheten. Och där finns även många andra inställningar som man kan tänkas vilja göra. Soundtouch kostar 65 kr.
Det finns flera bra resurser på nätet om flerspråkighet och digitalisering t ex
Hulya Basarans blogg om undervisning i flerspråkiga klassrum

 

Tveka inte att höra av dig om du vill ha hjälp eller om du har något att dela med dig av. Det är oftast de små detaljerna som gör den stora skillnaden och det gäller även i arbetet med flerspråkighet.  Världen är så stor som du vågar låta den vara. Välkommen!

Kontakt: Åsa Lundman, Skellefteå asa.lundman@skelleftea.se