Med verben mot naturvetenskapen

About the Author Med verben mot naturvetenskapen

Vi är tre förskollärare som heter Hanna, Eva och Erika och vi arbetar på förskolan Uven i Umeå. Vår blogg kommer att visa hur vi arbetar med vårt projekt som handlar om naturvetenskap och hur vi använder oss av olika digitala tekniker i projektet. Vi vill inspirera andra pedagoger att arbeta naturvetenskapligt utforskande.

Meny