Om man tänker sig att ett naturvetenskapligt förhållningssätt är att arbeta undersökande och utforskande tillsammans med barnen. Att det är att lära tillsammans med barnen och att ta tillvara på deras idéer och förslag för att hela tiden kunna komma vidare. Så tänker vi på Uven att det är att arbeta med ett utforskande och undersökande förhållningssätt. När man applicerar det förhållningssättet på vårt arbete med de digitala verktygen, hur blir det då? Vad händer i mötet mellan barn och barn och mötet mellan barn och pedagoger? Vi på avdelning Fjädern har upptäckt och även förälskat oss i appen Monument Valley. Det är en klurig app där det handlar om att hjälpa Ida vidare från rum till rum, från värld till värld. Grafiken i applikationen är vacker och barnen blir inspirerade att rita, måla och konstruera de olika världarna.

Vi har också märkt att det bli många samtal mellan barnen när de arbetar med Monument Valley, de måste ta hjälp av varandra för att få tips och idéer på lösningar och sånt tycker vi om. Det blir nya möten mellan barn som inte alltid är med varandra, nya samtal och rätt som det är så har man fått en ny vän. Det är en app som man liksom aldrig blir färdig med, vi upptäcker nya sätt att arbeta med den hela tiden, det är för oss ett naturvetenskapligt undersökande förhållningssätt.

När vi tillsammans med barnen utforskar och undersöker appen Memoria på olika sätt, hur blir det då? Vår tanke med arbetet med appen är att låta barnen arbeta i konstellationer som de inte är i så ofta och på så sätt utmana dem att hitta nya samtalsämnen och att även bli inspirerade på nya sätt utifrån de nya konstellationerna. Barnen har själva valt bilder från nätet och vi har under tiden samtalat om de olika bilderna. Barnen har berättat sånt som de vet om de olika specialintressena och utifrån frågor som ställts så har vi tillsammans klurat ut möjliga svar. Ibland har vi sökt reda på fakta på nätet. När allt detta är klart så har vi utmanat varandra i att spela de olika memoryspelen. Vi har spelat spel som handlar om och samtidigt lärt oss massor om bland annat Batman, tårtor, ninjaturtels och godis. Det har uppstått ett lustfyllt lärande där barnen har varit experterna och vi har fått nya ämnen att samtala om där alla på avdelningen Fjädern har blivit inblandade.

När vi jobbar med programmering så har vi använt oss av små robotar som kallas för Blue-bots och appen Lightbot. Vi har först helt förutsättningslöst provat blue-botsen. När barnen förstått de olika knapparnas funktioner så har vi satt igång med att konstruera banor av bygg och konstruktions material. Barnen kommer efter ett tag fram till att det behövs både lätta och svåra banor för att kunna prova och undersöka på flera sätt. De tar också hjälp av varandra för att kunna lösa olika problem som uppstår när de utforskar verktyget. Vi jobbar med programmering på ett lekfullt och lustfyllt sätt! När vi har utforskat appen Lightbot så har vi använt oss av den stora väggfasta kanonen. Då kan ett eller två barn arbeta med programmering och de som tittar på kan ge tips och förslag på lösningar. Man har också tillåtelse att komma fram och visa hur man menar. Det som är intressant med det arbetssättet är att det blir mycket diskussioner och stor fokus på problemlösning tillsammans. Samtalen mellan barnen är kreativa och inspirerande och det uppstår ett lustfyllt lärande mellan barnen.