Hur kan man på ett enkelt och roligt sätt arbeta med programmering på förskola? Ett sätt som vi har provat på Uven är att arbeta med Blue-bots. Blue-bots är ett litet robot-bi som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. De är enkla att använda vilket gör att även barn på förskola kan träna logiskt tänkande och enkel programmering på ett roligt och kreativt sätt. Hur fungerar de då?

Roboten kan röra sig med ett fast avstånd på 15 cm för varje inprogrammerad framåt/bakåtpil. På detta sätt kan roboten stanna på bestämda positioner. Blue-botsen kan röra sig framåt, bakåt, svänga vänster och svänga höger. Roboten laddas med USB via dator eller via dockningsstation. Storlek: 13×10 cm, höjd 7 cm. De går också att programmera via Blue-bots applikation.

För att gör programmeringen intressant för alla barn har barnen på Uven dels använt en matta med en förutbestämd bana som de ska programmera roboten att gå och de har även designat egna banor av olika material som till exempel byggklossar som de har programmerat robotarna att gå. Fördelen med att låta barnen göra egna banor av stort material är att de kan prova banan först genom att gå den för att lättare få en känsla för hur de behöver programmera sina robotar. Vill man utveckla idén om att göra egna banor tillsammans med barnen så varför inte måla en hel värld som roboten ska ta sig fram igenom, utvecklingsmöjligheterna är många.

”Skolans uppdrag är att ge alla barn och ungdomar förutsättningar att leva och verka i samhället idag, imorgon och i framtiden. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja alla
elevers lärande och utveckling utifrån vars och ens förutsättningar – på ett sådant sätt att de är väl förberedda för att leva och verka i samhället.”
(It strategi Umeå kommun 2016)

Vi har också på olika sätt arbetat med programmerings applikationen Lightbot. Det som har varit mest inspirerande för barnen är att använda sig av vår stora projektor och låta ett par barn programmera i applikationen. Eftersom lärplattan är uppkopplad till projektorn så kan flera barn delta genom att iaktta och kommentera det som händer. De barn som programmerar kan när de vill gå och sätta sig och något annat barn kan ta vid. Vi har märkt att det öppnar upp för diskussioner mellan barnen och att de vågar ta till sig andras förslag och prova varandras idéer. Vi lär tillsammans!

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”(Läroplanen för förskolan)

/Eva & Hanna