Ny termin och nya tag! Här på Uvens förskola så fortsätter vi med vårt naturvetenskapliga undersökande av fysik och kemi verb. På avdelningen Fjädern så fortsätter barnen och pedagogernas arbete med att utforska fysikverbet virvla. Barnens tankar och funderingar har lett oss in på att undersöka spåren av virvla och att på olika sätt försöka fånga ljudet av virvla. Vi kommer att jobba med uterummet som vår bas i undersökandet.

Frågor som vi ställer oss är tex, hur många olika spår av virvla kan vi göra? Hur mycket påverkar underlaget vilka spår det blir? Blir det olika spår om det är mjuk snö eller skare? Hur är det att virvla i olika väder som snöstorm eller sol? Hur låter virvla egentligen, kan det låta på flera sätt? Vi försöker fånga alla olika ljud av virvla med lärplattan och den app som vi använder oss av är Audio Memos. Vi har också börjat fundera på farliga virvlar, tornados. Barnen är väldigt fascinerade över kraften i en tornado och vi har tittat mycket på film från YouTube. Barnen har också börjat bygga och konstruera hus medans de tittar på filmer av olika tornado och det de undersöker då är stabilitet och olika konstruktions möjligheter.

Som ni märker så har vi absolut inte brist på idéer och spår att följa i vårt undersökande så det kommer att bli en fartfylld och härlig termin, det känns i hela kroppen. Vi återkommer för att berätta mera!