Att ta emot en nyanländ elev kan både vara spännande men också skrämmande för både elever och pedagoger. Allt börjar med att skolan måste ha ett helhetsbegrepp och helhetsansvar för eleverna. Eleverna är allas ansvar. Det är därför viktigt att förbereda mottagandet. Läraren behöver erbjuda en positiv, flerstämmig och inkluderande lärandemiljö där eleverna tillåts och uppmuntras att använda alla sina språkliga resurser för att främja deras lärande.Det kan man göra genom att vara nyfiken och lära sig om elevens ursprung inför välkomstsamtalet och elevens första skoldag. Det är också välkomnande om klassen får lära sig några hälsningsfraser och ord på elevens modersmål. Den första tiden kan det också vara klokt att tilldela en fadder i klassen som t.ex. visar eleven runt på skolan och hjälper till med praktiska saker. Det är en stor fördel om eleven och elevens fadder talar samma språk.

Nu har du fått en ny elev i din klass som är rik på språk, lärande och livserfarenheter. Tänk på att det svenska språket inte ska vara ett hinder för inlärningen. Forskning visar att flerspråkighet ska användas som resurs i skolan. Som läraren behöver du erbjuda en positiv, flerstämmig och inkluderande lärandemiljö där eleverna tillåts och uppmuntras att använda alla sina språkliga resurser för att främja deras lärande. Eleven kan använda sitt språk för att uttrycka sig och lära sig det nya språket. T.ex. kan eleven få möjlighet att berätta och skriva på sitt modersmål under lektionen.

I filmen nedan träffar ni Anamaria, ny elev på Hedlundaskolan, och Anna-Lotta Fahlström, lärare på Hedlundaskolan. Anna-Lotta erbjuder ett tillåtande klimat i sitt klassrum. Eleverna får använda sitt modersmål för att visa sina kunskaper och göra sig förstådda när det svenska språket inte räcker till. Filmen visar hur Anna-Lotta kommunicerar med eleverna när de är nya och inte har lärt sig det svenska språket. Det är alltid viktig med samtal och kommunikation även om eleven inte kan svenska.

Här hittar du några tips på sidor och länkar som är användbara för eleverna och underlättar första tiden på skolan.

/Språkutvecklarna