Den 1 augusti 2016 trädde ändringar i skollagen i kraft som innebär att
fjärrundervisning i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
får överlämnas på entreprenad inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

För oss på Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun, blev det starten på ett samarbete med andra kommuner runt omkring i vårt avlånga land. Förutom att vi idag levererar fjärrundervisning till elever i tolv av våra skolor i ytterområdet i sammanlagt tretton olika språk, så samarbetar vi  med Robertsfors och Uppsala. Till de kommunerna  levererar vi modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. I Robertsfors handlar det om umesamiska och i Uppsala handlar det om meänkieli. Även andra kommuner har hört av sig och visat sitt intresse. Mer om hur vi på KCF arbetar med fjärrundervisning i ämnet modersmål kan du läsa på vår webbplats.

media-tools-free-liense-cc0
Skolverket släppte i dagarna en delredovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera användning av fjärrundervisning.

För oss på  KCF och  i vårt uppdrag och strävan att utveckla  fjärrundervisningen,  blir det intressant och spännande att följa hur Skolverket tänker arbeta med följande delar:
– Uppföljning och utvärdering av fjärrundervisning i ämnet modersmål
– Handledarens roll

Nästa steg i vår satsning är att skapa nätverk för våra modersmålslärare tillsammans med andra fjärrlärare i landet. Ett kollegialt lärandet med erfarenhetsutbyten, tips och idéer är en viktig väg till utveckling och framgång. Med fjärrtekniken är dessutom det fysiska rummet inte längre ett hinder, spännande och givande möten kan ske genom nätet.

På KCF erbjuder vi undervisning i modersmål genom fjärrundervisning i följande språk: arabiska, engelska, finska, franska, kirundi, meänkieli, nordsamiska, persiska, spanska, thai, tyska och umesamiska. Arbetar du med fjärrundervisning i ämnet modersmål i en annan kommun och är intresserad av att nätverka?

Hör av er till mig om så vidarebefordrar jag kontaktuppgifter till rätt pedagog/språk.
E-post: peter.hjelm@umea.se

Work is not a place

Peter Hjelm
Utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun