Svenska Unescorådet har utsett Naturskolan i Umeå som en av tre svenska bidrag till det s.k. Unesco-Japanpriset för utbildning för hållbar utveckling som Unesco har inrättat med stöd av Japan. Priset som delas ut för tredje året, ska uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling.

Likt föregående år, skriver Svenska Unescorådet, att det är tre pristagare som ska utses. De kommer få ta emot 50 000 US dollar var vid en ceremoni i slutet av 2017 i Paris. Urvalet baseras på hur väl de nominerade projekten lever upp till kriterierna Förändring, Integrering och Innovation. Nytt för i år är att de projekt eller program som nomineras måste ha varit aktiva i minst fyra år samt att de ska leda till individuell och social förändring.

Läs mer på Unesco.se

Läs mer om Naturskolan i Umeå

Kontakt

Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan: 070 – 569 03 21