Per Lagerström arbetar som kommunikationsansvarig på Futurion.se – TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Här kan du se honom tala på MediaCenters nätverksdag i Skellefteå 29 mars om digitaliseringen som medel istället för mål.

Med titeln ”Det är exibiliteten, dumbom! – med digitaliseringen som medel istället för mål” menade Per att i framtidens arbetsliv är det inte högt IQ eller ens EQ som gäller. Utan AQ – förmågan att ständigt förändras och anpassa sig. Sex av tio som går in på arbetsmarknaden de kommande tio åren, kommer att ha jobb som inte ens finns idag. Men istället för att fundera över vilka jobb det kommer att bli, måste vi satsa på att stärka unga människors exibilitet. Det är i det perspektivet vi ska se nya digitala pedagogiska hjälpmedel. Inte som tekniska prylar. Utan som verktyg för att framtids-säkra våra ungdomar.