Tundalsskolan åk 7-9 i Robertsfors är nu inne på sitt tredje år med det internationella projektet Olympia. Här berättar elever och lärare hur de har deltagit i och upplevt projektet där de olympiska värdena och OS- och Paralympicsdeltagares motivation varit i centrum. Monica Bygdemark och Maria Berggren delar även med sig av av sina erfarnheter av att jobba i ett internationellt projekt med sin skola. 

David, Cornelia och Alice går i åk 9 på Tundalsskolan i Robertsfors. De har under snart tre år deltagit i ett internationellt projekt på skolan som kallas projektet Olympia. Det är ett Erasmus+ projekt som Tundalsskolan deltar i tillsammans två skolor i Europa. Partnerskolorna är den mindre privatskolan Formatio, i Triesen, Liechtenstein samt den större kommunala grundskolan IGS i Rockenhausen, Rheinland-Pfalz i Tyskland. Temat för projektet är Olympiska spelen och handlar bland annat om olympiska värden, om historiken kring OS och dess grenar, om de som deltar i både OS och Paralympics och hur de når sina mål och om politiska ställningstaganden i samband med OS.  

David, Cornelia och Alice och elva andra elever på Tundalsskolan har fått följa med på var sin resa till partnerskolorna och varit där under en vecka. Där har de bott inneboende hos värdfamiljer, fått vara med under skoldagen, arbetat tillsammans i projektet med olika uppgifter och umgåtts på kvällar. På samma sätt har elever från partnerskolorna kommit till Robertsfors.

Corneila berättar om sin resa till Liechtenstein 2015 att de bland annat var i Malbun och tittade på olika skidtävlingar i utförsåkning under ungdoms-OS.
– Den grupp jag var med hade uppgiften att ta bilder på olika känslor på de som åker, hur de ser ut när de åker, när de vinner, när de förlorar. Vi var flera grupper som hade olika uppgifter.

Monica Bygdemark, lärare på Tundalsskolan och ansvarig för skolans internationella arbete, berättar att under detta ungdoms-OS fick de tillsammans med elever från partnerskolorna göra intervjuer med deltagare, tränare och andra funktionär. De fick till exempel undersöka hur det fungerar bakom kulisserna och med sponsring. Intervjuerna sattes sedan samman till en gemensam film.

David, Cornelia och Alice

David, Cornelia och Alice

Alice som var med på resan under andra projektåret fick åka till till partnerskolan i Tyskland.

– Vi åkte till olympiska museet i Köln och fick lära oss historiskt om olympiska grenar. Vi fick även testa Paralympics, bland annat åka att olika rullstol på olika sätt.  

Monica berättar här att under detta andra projektåret fokuserades paralympiska spel, olika funktionshinder och vad detta kan innebära.

David var med på resan som startade det tredje projektåret som även nu gick till skolan i  Tyskland.
– Jag träffade en OS-medaljör i bancykling, vi vandrade kring Rehn, provade på yoga och dansade.

Monica berättar att under denna resa som var i september 2016 besökte sju elever och fyra lärare Rockenhausen för ett projektmöte. Där fick de samarbeta, prova på olika typer av idrotter och träffa den tvåfaldiga OS-medaljör i bancykling, Miriam Welte.

–  Vid de här resorna har eleverna bott i värdfamiljer och fått en inblick i en ny kultur och hur det är att bo och gå i skola i ett annat land, fortsätter Monica. Detta har gett en mängd nya vänner och erfarenheter och de har fått en möjlighet att växa tillsammans med andra.

Maria Berggren, musik- och matematikärare på Tundalsskolan, och Monica berättar att deras elever har vuxit på ett sätt som de inte förstått själva.
– Bara det här att åka utan föräldrar till ett annat land och bo i en familj i en hel vecka.

– Första året vi åkte i projektet gick eleverna i sjuan, fortsätter Monica, och det tycker vi egentligen är nästan för tidigt, men det gick galant. De klarade av att bo hos en främmande familj och kunde kommunicera.

Projektet har också gett större gemenskap för eleverna, även utanför skolan.
– Efter träffen under våren, som denna gång var i Sverige, fick den svenska gruppen elever större gemenskap som växte även utanför projektet. De  fortsatte träffas i somras då även två tyska elever återkom privat.

Att använda mobiler och sociala medier är också något som utvecklats och använts , både som ett arbetsverktyg men kanske mest för kontaktskapandet. Kontakten upprätthålls mellan varandra, på ett helt annat sätt än i tidigare projekt. Både elever och lärare kan ta kontakt med varandra länder emellan, innan man träffas.
– När vi kom till Rockenhausen, berättar Maria, hade eleverna redan innan resan koll, de hade redan innan varit i kontakt med sina värdfamiljer och brutit isen.
– Vi använde en KIK-grupp när vi höll kontakten mellan oss elever här i Sverige, lägger Cornelia till.
– Vi använde en Messengergrupp nere i Rockenhausen för att hålla kontakten där mellan varandra, fortsätter Maria .
– Där hade vi också en messengergrupp där vi kunde lägga upp bilder från hela veckan, berättar David.

monica-maria

Monica Bygdemark och Maria Berggren

Hur övriga skolan deltagit i projektet

Under första projektåret fick alla lärare samt eleverna i åk 7 information om projektet då de även fick meddela om de ville delta i projektet. Slutligen blev det 7 lärare och 14 elever som följts åt under de år som nu projektet pågått.

Under första projektåret var temat olympiska värden och olympiska spel ur ett historiskt perspektiv, från antiken till idag.

– Eftersom det här måste integreras i alla ämnen startade vi upp det hela med en halv temadag för hela åk 7 om olympiska spel, berättar Monica och Maria. Senare hade vi även en mini-olympisk fest  då alla fick testa historiska olympiska grenar, som till exempel högskrikning, dragkamp och rullstolsbasket.

Under andra projektåret fokuserades paralympiska spel, olika funktionshinder och vad detta kan innebära. Alla eleverna i åk 8 på Tundalskolan fick under detta år på en temadag inblick i hur det kan vara att vara funktionshindrad på olika sätt, som att vara  synskadad, eller att inte kunna använda sina armar. De fick också via en kognitionssimulator, möjlighet att uppleva hur det är att ha dyslexi, ADHD och liknande. Just dessa frågor arbetade man även under läsåret med i Livskunskapen, bland annat genom att jobba med olympiska värden och med att skapa målbilder med hjälp av Moodboards.

Nu tredje projektåret startade med en kick-off för hela högstadiet där Hanna Marklund, fd fotbollsspelare, föreläste för hela högstadiet om målsättning, motivation, självkänsla, att hantera med- och motgång, att tänja sina gränser och gå utanför sin egen trygghetszon. De kommer att fortsätta under året att arbeta med biografier av olika olympiska idrottare och politiska ställningstaganden i samband med OS.

Att delta i ett internationellt projekt

Tundalsskolan har arbetat med och deltagit i Internationella projekt i 14 år. I arbetet med detta är det en grupplärare som utgör stommen. Vid varje start av nytt projekt går man ut till kollegiet och frågar vilka som vill vara med. Denna gång blev det sju lärare. Lärarna som deltar har sina ämnen så hur projektet kommer att arbetas med beror på vilka ämnen som deltar.

Initiativet till detta projekt togs gemensamt av några skolor som samarbetat i tidigare projekt. Meningen var först att de skulle vara fem, men blev bara tre, detta beorende på att två av skolorna inte fick beviljade medel av sitt land.

– Det är bra att man kan fortsätta samarbeta med samma skolor i olika projekt, men det får inte pågå för länge, det måste in nya skolor så det blir nytt blod och nytt tänk i verksamheten.

Projektet är ett en del av Erasmus+ som är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Tidigare hette det Comenius.
– Nu har det blivit lite krångligare att söka, menar Monica, eftersom det nu går att söka flera typer av partnerskap.

Det Tundalsskolan söker är delprogrammet Strategiskt partnerskap i Erasmus+ Ung och Aktiv, det vill säga en typ av samarbets- och utvecklingsprojekt. I Förra gången när Tundalsskolan var koordinator och då skrev skolorna tillsammans ansökan. Denna gång var skolan i Liechtenstein koordinator och skrev ansökan.
– De hade ett bra koncept som vi övriga skolorna tyckte var bra och hakade på deras idé.

Monica berättar att vanligtvis har man en idé om ett tema och skriver en ansökan om vad målet med projektet är, vad man önskar göra, hur många utbyten och träffar man ska ha och vad de ska innehålla. I ansökan ska det även ingå vilka skolor som ska vara med.

Några tips till en skola som vill ansöka om att delta i ett internationellt projekt:

 • Titta på rapporter från projekt som genomförts tidigare. Titta på vad de har innehållit, hur de har funkat, se exempel på elevprodukter etc.
 • Sök partnerskolor som har ungefär samma idé som man själv har. Använd skolor ni tidigare haft kontakt med eller tidigare samarbetat med.
 • Det finns även vissa webbplatser där man kan hitta partnerskolor som är inne på samma tänk och samma tema som man själv, till exempel Etwinning.
 • Få tid av din arbetsgivare, speciellt för administration, för det tar tid, mycket tid…
 • Sök medel från Erasmus+ till ett förberedande möte. Där får deltagande skolor möjligheten att prata genom vad man vill med projektet och formulera ett gemensamt tänk. Därefter skickar varje skola in sin ansökan till sitt lands programkontor.
 • Job Shadowing är också en möjlighet att utnyttja i projekt, följ en lärare på en partnerskola under en vecka och erbjud detsamma tillbaka.

Fakta

 • Projekt Olympia är ett treårigt projekt inom Erasmus+ mellan partnerskolorna Tundalsskolan i Robertsfors, Formatio i Triesen, Liechtenstein samt IGS i Rockenhausen, Rheinland-Pfalz, Tyskland.
 • 7 lärare och 14 elever deltar från Tundalsskolan
 • Projektarbetet har dels skett under ordinarie lektioner, där materialet kunnat vävas in i den vanliga undervisningen, dels under temadagar och projektveckor.
 • Under hela projekttiden har eleverna på Tundalsskolan fått arbeta med självförtroende, självkänsla, att sätta upp egna mål, hur man kan tänka och arbeta för att nå sina mål. En del av temat har också handlat om samarbete och fair play.
 • Första projektåret arbetade eleverna främst med olympiska värden och olympiska spel ur ett historiskt perspektiv, från antiken till idag.
 • Andra projektåret fokuserades paralympiska spel, olika funktionshinder och vad detta kan innebära.
 • Detta sista projektår startade med en kick-off för hela högstadiet där Hanna Marklund, fd fotbollsspelare, föreläste för hela högstadiet om målsättning, motivation, självkänsla, att hantera med- och motgång, att tänja sina gränser och gå utanför sin egen trygghetszon. De kommer att fortsätta under året att arbeta med biografier av olika olympiska idrottare och politiska ställningstaganden i samband med OS.
 • Det gemensamma arbetsspråket är engelska.
 • Vid resorna har eleverna bott i värdfamiljer.

robertsfors_fargKontakt

Monica Bygdemark
mbr@robertsfors.se

Läs mer: www.robertsfors.se/olympia/