SALT-projektet- Skolan där Alla Läser Tillsammans – är ett läsprojekt som startade under läsåret 2014/2015 på Ersdungen skola i Umeå. I flera års tid har de jobbat med läsförståelse och implementerat ett språkstimulerande arbetssätt genom att ha kollegialt lärande kring Barbro Westlunds och Monica Reichenbergs böcker om läsförståelsestrategier.

– När vi kände att personalen behärskade det arbetssättet och förhållningssättet kände vi att vi ville utveckla det hela, berättar Inga-Maj Eliasson på Ersdungen.

I Barbro Westlunds bok, ” Att undervisa i läsförståelse” finns ett kapitel som beskriver ett treårigt läsprojekt som kallas SALT.
– Vi tyckte det lät spännande och valde att göra en modifierad version av detta projekt.

Syftet och målet med projektet är att stimulera elevernas läsning i samarbete med alla lärare och fritidspersonal. Läsning av gemensam skönlitteratur kombineras med att skriva och samtal kring innehållet, samt arbeta med olika uttrycksformer som t.ex bild, musik, drama och film. Målet är att eleverna ska utveckla både avkodningsförmåga och läsförståelse samt höja intresset för läsning.

Elevernas arbete i SALT är ca en timme i veckan där de läser ett kapitel samt arbetar och samtalar tillsammans kring det lästa. Pedagogerna är planerar 2 timmar varannan vecka.
– Skulle det visa sig att tiden inte räcker till är alternativet att förlänga projektet till vårterminen eller utöka veckotiden. Om det visar sig att boken går snabbare att läsa än vi ursprungligen planerat, läser vi en bok till inom samma genre.

Hur kan man då arbeta?
– Detta måste variera utifrån ålder på eleverna samt vilken bok som läses, men konceptet kan vara detsamma – att använda boken som utgångspunkt.

Om man t.ex. väljer att läsa ”Mio min Mio” kan man:

  • Samtala om Anden i flaskan-eleverna skriver önskningar och jämför med Aladdins
  • Samtala om olika familjekonstellationer
  • Textkopplingar, text till världen, text till text och text till mig själv.
  • Förutsäga , reda ut oklarheter och sammanfatta
  • Gemensamt venndiagram för att jämföra Bosse och Mio
  • Bildpromenad där barnen parvis sorterar illustrationer ur boken i kronologisk ordning
  • Arbeta med adjektiv, synonymer hämtade ur boken
  • Göra muntliga efterlysningar
  • Lyssna på dikter och skriva egna dikter
  • Barnen pratar om sina rädslor, rita skriva

Arbetet, som först vara tänkt att räcka en termin, visade sig vara så intressant och roligt att Ersdungen beslöt att permanenta arbetssättet.
– Vi bytte bara ut böckerna. Vinsten har varit, förutom att eleverna får tränga djupare in i litteraturen, att skolan fått ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt från förskoleklass upp till åk 6.

– Den stora utmaningen har varit att hitta böcker som passar de olika åldersgrupperna. Vi utvärderade förra läsårets böcker både hos eleverna och personalen och fann att vi måste göra ändringar av bokvalen inför detta läsår, vilket vi också gjorde.

Exempel på vad Sandvargen i åk 2 har gjort:

 

LogotypKontakt

Inga-Maj Eliasson
Specialpedagog, Ersdungen
inga-maj.eliasson@umea.se