En stor utmaning för den svenska skolan idag handlar om hur vi på bästa sätt kan stödja nyanlända elever i deras lärande. Under 2015 kom ca 40000 nyanlända barn i ålder 13-18 år till Sverige.

Hur planerar och genomför vi vår undervisning så att dessa elever  får möjlighet att nå så långt som möjligt? 

Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är exempel på stöd som eleven behöver för att så effektiv som möjligt fortsätta att utveckla sitt lärande i alla ämnen.  Många studiehandledarna gör ett fantastiskt jobb idag och en framgångsfaktor för att studiehandledning ska vara effektiv och meningsfull för eleven, är att ämneslärare och studiehandledare samarbetar.

Men vi vet också att det inte räcker…

Behovet av studiehandledning på olika språk är större än tillgången på studiehandledare för många kommuner. Så ser verkligheten ut.

Vad kan vi göra annorlunda?

Trots den stora tillgången till olika typer av digitala resurser och möjligheten att arbeta multimodalt är många elever idag ofta hänvisade till texter i läroböcker eller texter på webben. Jag vill poängtera att det finns många pedagoger idag som gör ett strålande jobb men det är nödvändigt att fler och fler nyttjar de möjligheter som tekniken kan bidra med.  

Det här inlägget vänder sig till dig som är ämneslärare och som har nyanlända elever i din undervisningsgrupp. Jag pratar om dig och dina elever. Du är en viktig person och du kan göra skillnad.

Skärminspelning

Med visuellt stöd  underlättar vi för förståelsen och inlärningen hos våra elever. Det nya språket (svenskan) är en stor utmaning och i många fall ett tufft hinder för inlärningen. Med ett visuellt stöd i form av t ex en skärminspelad genomgång eller instruktion får eleverna fler möjligheter att skapa egna inre bilder och modeller av information som sedan kan processas till  kunskap.

 Ta del av när Robert Granlund på Sjöfruskolan i Umeå visar här hur du kan göra en skärminspelning med Screencast-o-matic.

Spela in dina genomgångar så att eleverna kan ta del av dem före, under  och efter lektionen. För att inte tala om vilken nytta dina genomgångar även skulle vara för studiehandledarna.