I denna PV-podd på Pedagog Västerbotten berättar Tomas Sverin om hur han arbetar med att lägga ut sina genomgångar i matematik och fysik på Youtube.

För cirka tre år sedan började Tomas Sverin att spela in flera av sina genomgångar i matematik och fysik på Baldergymnasiet i Skellefteå och lägga upp dom på Youtube. I dag har han fått närmare en miljon visningar på alla sina filmer. De som tittar är, förutom Tomas egna elever, även lärare och elever och andra intresserade över hela landet.

TomasSverin-filmar2– När jag planerar min kurs spelar jag samtidigt in genomgången, lägger upp filmen i min kanal på Youtube och sedan länkar in den i klassens planering på skolans lärplattform.

– Det tar en del tid med planering och inspelning. Därför har jag alltid med mig det i min lektionsplanering – hur kan jag få med samma information i min filmgenomgång som i min ordinarie lektion?

Vid genomgångarna i matematik filmar han sina händer med penna och papper där han berättar, förklarar och tydligt skriver ner de matematiska problem som lektion handlar om. Fysikfilmerna innehåller även klipp där han återskapar de demonstrationer som han visar på sin ordinarie lektion. Som utrustning använder Tomas sin mobiltelefon med inspelningsfunktion som han sätter på ett stativ och filmar.

Tomas ser sina inspelningar som komplement till sin undervisning där eleverna kan se genomgången i efterhand i fall de missat lektionen eller vill gå genom den igen. De uppskattar tillgängligheten, menar Tomas. Han använder även filmerna som en möjlighet för elever med koncentrationssvårigheter, att de kan se filmgenomgången under pågående lektion med hörlurar.

Tomas använder nästan enbart sina egna inspelningar.
– Det beror på att jag vill veta vilken information  eleven tar till sig ifall den skulle vara borta och se en genomgång i efterhand. Detta för att hela klassen ska ligga i fas till nästa lektion. Ibland använder jag min kollegas filmer, de är mer övergripande över det ämnesområdet vi ska jobba med.

Hur kan andra ämnen använda filmgenomgångar? Det sätt han arbetar på menar Tomas Sverin kan passa grammatiska genomgångar i svenska och olika språk.
– När det gäller historia, samhällskunskap och liknande ämnen passar det nog bättre med arbetssätt där man använder berättarröst, power point eller liknande.

Tomas visar hur han lägger upp en film

 

Se Tomas Sverins filmer i hans kanal på Youtube