Robert Granlund på Sjöfruskolan i Umeå visar här hur du kan göra en skärminspelning med Screencast-o-matic. Med en skärminspelning  kan du exempelvis spela in genomgång av en presentation, en webbsida eller ett program som dina elever kan se i anslutning till lektionen. Du bestämmer själv vilket område på din skärm som ska spelas in. Det är även enkelt för eleverna själva att göra en inspelning av en presentation. När filmen är klar laddar du upp den på din dator och skickar den sen till exempelvis youtube eller Google Drive.

Det går att komma igång direkt med inspelningen från webbsidan utan inloggning eller att du laddar hem ett program som du installerar på datorn, vilket kanske är att föredra om du har den möjligheten.

Testa Screencast-o-matic

Robert Granlund
Sjöfruskolan i Umeå