Lucka två bjuder på MIK-material för högstadiet och gymnasiet. Koll på nätet är ett kostnadsfritt läromedel framtaget av Statens medieråd i samarbete med riksförbundet Attention, avsedda för elever på högstadiet och gymnasiet. Läromedlet består av sex kortfattade berättelser om den fiktiva karaktären Alex. Läromedlet vänder sig även till elever med kognitiva svårigheter.

Det finns också en lärarhandledning framtagen.

Statens mediaråd Koll på nätet