Under lucka 1 har det börjat brinna. Som tur är får du nu information om brandvarnarens dag, som infaller den 1 december, en dag då medborgare i hela Norden uppmanas testa sin brandvarnare så den inte inger en falsk trygghet. Brandvarnarens dag markerar också starten på årets brandfarligaste månad. Vi tänder ljus, julpyntar i hemmet, bakar julgodis, lagar julmat och eldar i kaminen. Mycket av det som gör tiden kring jul mysig är tyvärr också det som gör december till den månad på året då flest brandolyckor inträffar.

Om du vill ge eleverna en grundläggande kunskap om eld och brand kan du använda dig av utbildningsmaterialet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Utbildningsmaterialet har anpassats till åldrarna 4-7, 6-10  samt 9-13 och består av ett elevhäfte samt en handledning för dig som använder materialet och det är kopplat till Lgr11. Det finns även utbildningsmaterial i form av filmer för elever från förskolan upp till gymnasiet.

MSB Skolmaterial
Utbildningsmaterial där du kan filtrera på Brand och Ålder
Utbildningsmaterial om brand – filmer