Ok, first thing first:  Vad är egentligen en qr-kod?

Jo det är en avläsningsbar kod kopplad till en länk på internet. För att läsa in koden (eller skapa egna koder) behöver du en app som kan läsa qr-koder. Med appen scannar du in qr-koden och får då tillgång till den dolda informationen som kan vara en länk till en internetsida, en film, text, bild eller ljud.

På vår utegård har vi satt upp laminerade QR-koder på olika ställen och bakom de olika koderna så döljer sig olika bilder.

Barnen får ta med en iPad och gå runt tillsammans på gården och leta koderna, scanna av de och se vad som kommer fram. Vi har skapat koder med bilder på bl.a. Pettsson, Bamse, Pikachu, Pippi m.m. Alltså för barnen kända figurer. Vi tänker att det är ett första steg i att möta qr-koder.

Jakten på QR-koderna blir en spännande stund och många barn samlas vid iPaden i ett samarbete med att hitta alla koderna. Det blir lite som en skattjakt, både det att hitta qr-koderna på gården och sedan se vad som döljer sig bakom koden.

      

Jag har också skapat qr-koder med olika Youtube-klipp med ett “Point of view” perspektiv. Det är olika klipp där man kör traktor, flyger flygplan, åker båt, är i havet bland fiskarna, åker tåg och berg-och-dalbana. För att barnen lätt ska kunna se vilket klipp koden innehåller så finns en tillhörande bild. Då är det lätt för barnen att själva välja vad dom vill se och bestämma i vilken värld de vill gå in i. Tanken är att de yngre barnen också ska kunna använda sig av tekniken, att de själva får välja bild och scanna in (med viss hjälp ibland). De får vara delaktiga och känna sig självständiga.

      

Det finns förstås många fler sätt att arbeta med qr-koder i förskolan än de jag tagit upp här ovan. Tex, så kan man:

  • Lägga en qr-kod i tex, en målning. När man scannar in koden kommer det fram ljud när barnet berättar om målningen, hur det gick till att skapa den, vad den föreställer osv.
  • Göra qr-koder med olika sånger att använda på samling.
  • Använda till julkalender då man skapar koder för varje dag i december med olika uppdrag eller julfilmer/sånger.
  • Spela in samma ord eller sånger på olika språk.

 

Det finns många fördelar med att arbeta med qr-koder i förskolan. Det är bland annat ett sätt att få barnen nyfikna på teknik, att få ett tillfälle för samarbete och samspel, delaktighet, skapande.

 

Lpfö 98:10

“Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”