På Berghemsskolan jobbar man i perioder med intensiv språkträning med elever som behöver träna extra på att uttala vissa ljud och bokstäver.  Sång och ramsor dominerar arbetet under den intensiva perioden där elever, pedagoger och föräldrar jobbar och tränar intensivt men det hårda arbetet leder till goda resultat.

Malin Ekesryd Nordström, Specialpedagog på Berghemsskolan

Malin Ekesryd Nordström är specialpedagog på Berghemsskolan i Umeå och har jobbat med olika typer av arbetssätt för att hjälpa elever som behöver träna uttal.  2015 fanns en handfull elever i förskoleklass och grundskolans tidigare år som behövde träna mer på hur man uttalade vissa ord och bokstäver. I samråd med skolledare beslutade man att bilda en särskild ”språkgrupp” som under en period skulle få möjlighet att intensivträna uttal av olika ord och bokstäver 2 gånger i veckan. Varje vecka valde man ut ett specifikt ljud som intensivtränades. Till sin hjälp hade Malin talpedagogen Lena Andersson som bidrog med tips och med material.
-Målet var att hjälpa till med uttalsproblemen samt att öka bokstavskännedomen hos eleverna, berättar Malin.
Hon berättar också att vårdnadshavarna var med på noterna och efter att alla blivit informerade om initiativet om språkgrupperna var mottagandet positivt och det var ingen som inte ville att deras barn skulle vara med.

Musiken dominerade övningarna
Lektionerna hölls i musiksalen och dominerades av ett innehåll av musik. -Anledningen till att det blev fokus på musik är dels att jag älskar musik samt att rytmen i musiken, klapp och melodi gör det lättare att följa rytmen i orden, menar Malin.
Varje tillfälle inleddes på ungefär samma sätt som en idrottslektion, nämligen med uppvärmning. Eftersom man arbetade med sång och ramsor behövde stämbanden, musklerna i och runt munnen värmas upp.
-För att det skulle bli enklare för eleverna att se om man gjorde rätt så gjorde man övningar framför spegeln, berättar Malin.
För varje tillfälle valdes ett specifikt ljud ut som tränades intensivt med hjälp av sånger och ramsor. För att kunna fortsätta jobbet hemma så fick eleverna med sig övningsläxor, tex ramsor, spel eller sånger att fortsätta att träna på ljuden hemma. Vårdnadshavarna kunde på detta vis vara delaktiga och visa på hur viktigt det är att fortsätta träna även hemmavid. Malin har varit ansvarig för gruppen och passen låg utanför skoltiden
-Flera av eleverna tyckte att det var rätt jobbigt, och det är helt naturligt att det tar energi att träna det som är svårt. Ibland har det behövts lite lirkande och positivt förstärkande då det varit kämpigt och ett visst motstånd kunde dyka upp precis innan passet men efter en stund in i övningarna blev eleverna gladare och mer positiva, säger Malin.

Ett positivt resultat

Musik, sång och ramsor som språkträning

På Berghemsskolan planerar man att fortsätta med arbetssättet men Malin menar att det beror på hur stort behovet är. De tester som gjordes efter intensivperioden visade på att alla eleverna utvecklats vilket även vårdnadshavarna kunde bekräfta. Eleverna själva var nöjda med innehållet på passen men det som var mest negativt var att passen nallade på deras fritidstid. Nästan alla tyckte att det var roligt men alla gillade övningarna.
-Det är positivt att så många utvecklats och att de är nöjda med innehållet och det motstånd vi upplevt har troligtvis berott på att passen ligger utanför skoltid och konkurrerar med fritidstiden, menar Malin.

Malins tips för er som är intresserade av arbetssättet med Språkgruppen;

  • Utgå från screeningtester för att kunna välja ut vilka barn som har behovet.
  • Använd samma screeningar efter perioden för att kunna mäta utveckling.
  • Ha intensiva perioder minst 6 veckor.
  • Gärna pass minst 2 gånger i veckan.
  • Viktigt! – Jobba  med ett ljud i veckan.
  • Få med föräldrarna så att man övar hemma. Det ska inte kännas som ett krav. gärna 2-3 ggr/veckan. Det ska kännas intentisvt och mamma och pappa är med och visar hur viktigt det är.
  • Medvetandegör eleverna om att det krävs hårt jobb och att det är lite tufft.
  • Hög igenkänningsfaktor på sånger och ramsor. Som har det ljudet i sig som man ska jobba med.
  • Samma rutiner vid start och slut.
  • Ta gärna hjälp av elevhälsans personal om tips. Vid behov för enstaka elever kan spec behövas.

 

Kontakt

malin.ekesryd@umea.se
Logotyp

Läs mer

Exempel på övningar för Språkgruppen
Favoritramsa – Tungvrickaren Gumman i munnen
Berghemsskolans hemsida