Linda Hammarstedt, idrottslärare på Storsjöskolan i årskurserna 1-4, är vinnare av Gladiator 2016. Hennes medverkan har gett skjuts på såväl det personliga planet som i jobbet på skolan. Hon hoppas kunna vara en inspirationskälla för andra. Självklart har hennes deltagande inför och under programmet varit en inspiration för idrottslektionerna och alla hennes elever har fått utmana sig i en Gladiatorvecka.

-Jag byggde upp stationer för barnen och det fick mötas i olika grenar. Jag hittade rörelse och lämpliga utmaningar och med inspiration och berättelser från inspelningen blev det kul för eleverna. Självklart stod man uppställd som Bullet i Gatloppet, säger Linda Hammarstedt.

Linda har jobbat på Storsjöskolan sedan 2008. Hon beskriver idrottsläraryrket som roligt och varierande. Att det erbjuder rörelse varje dag där alla får ta del av naturen och utemiljön och att få hjälpa barn och unga i såväl med- som motgångar. Hon beskriver sin medverkan i programmet Gladiatorerna som en lek, precis som idrottslektionerna i skolan.

-Det har varit ett fantastiskt äventyr! Jag har grundat mitt deltagande på glädje och lek och det tror jag har varit framgången. Det har varit givande på både ett personligt plan som i jobbet som idrottslärare, säger Linda.

Foto: TV4

Foto: TV4

Risker med att börja träna på för hög nivå tidigt

Linda berättar att en utmaning idag med barn och elever är att många är luststyrda. Att det finns inställningar om att vill man inte så behöver man inte. För henne som lärare behöver hon hitta fler aktiviteter som passar alla, fler ytor att ha sina lektioner på och fler pedagoger. Hon beskriver att vi i skolan ska stå för god hälsa och livsstil och att idag börjar många barn väldigt tidigt med sina fritidsaktiviteter. Många barn blir i långa loppet mättade på sitt fritidsintresse just för att de kan ha börjat för tidigt att träna på för hög nivå. Hon önskar att vi istället ska låta glädjen och gemenskapen styra så att man orkar hålla på med sitt fritidsintresse längre.

-Glappet mellan de som har goda förutsättningar och de som har mindre goda förutsättningar inom rörelse växer. De högpresterande och de lågpresterande växer medan gruppen i mitten börjar att sina. Dessa två ytterligheter är utmaningen och att använda eleverna till att lära av varandra, säger Linda.

 

Glädjen tog henne hela vägen
Lindas deltagande i Gladiatorerna beskriver hon som både tufft och riktigt härligt att mötas i närkamp och ta ut sig så mycket som man gjorde. Förberedelserna inför programmet innebar tester och tre dagars läger inför inspelningen.

-Jag var väldigt nöjd efter lägret och kände att jag hade inte kunnat göra det bättre. Vi fick testa på alla grenarna mot andra utmanare och jag trodde det var toppen på mitt äventyr. När programmet spelades in var jag självklart nervös eftersom man aldrig hade träffat Gladiatorerna innan och man visste inte vad man hade gett sig in på. Jag fortsatte igenom programmet med min glädje och idag är jag vinnare av Gladiatorerna 2016. Jag hoppas kunna vara en inspirationskälla för andra, säger Linda Hammarstedt.

 

Text: Gabrielle Hultdin, kommunikatör Umeå kommunLogotyp

Kontakt

Linda Hammarstedt
Storsjöskolan, Holmsund
linda.hammarstedt@umea.se