Volgsjö skola i Vilhelmina tog brons i tävlingen Webbstjärnan 2016. Det är en klass med 6 elever, som går i årskurs 2 på grundsär– till åk 4 i gy-särskolan samt ett antal personal som tog priset med sin blogg – Orion. De har under några år nu aktivt arbetat med sin blogg volgsjövilhelmina.se där de under olika läsår arbetar med olika teman.

Lillan Lakkafjell, IT-pedagog på Volgsjö skola, menar att  i arbetet med bloggen har eleverna  stärkt både självförtroende och självkänsla och har dessutom öppnat en ny kanal för inlärning.  Eller som de skriver på sin blogg ”Som synes så har vi lärt/lär oss otroligt mycket med hjälp av bloggandet men den största lärdomen är att om vi tror att vi vet var eleverna har sina gränser så visar dom med jämna mellanrum hur fel vi hade.”

Här svarar Lillan Lakkafjell på några frågor om varför de ställde upp i Webbstjärnan och vad det gett:

Berätta om varför ställde ni upp i webbstjärnan?

– Digital teknik är ett utmärkt redskap och komplement i undervisningen, och vi har märkt många fördelar med att filma och fotografera både före, under och efter lektioner. Bloggen var ett utmärkt forum att samla dokumentationen i och därigenom ge elevernas familjer och andra intresserade möjlighet att följa skolarbetet. Att det även är ett tävlingsmoment med i spelet gjorde att vi blev extra motiverade och engagerade.

volgsjo-elev-ipadVad har ni arbetat med och hur har arbetet gått till?

– Alla elever har en egen iPad och vi har provat olika appar för att skapa filmer, presentationer och redovisningar. Eleverna arbetar både i grupp och enskilt. I arbetet med att publicera på bloggen är eleverna delvis delaktiga men lite mer omständigt arbete sköts av personalen. Vi har alltid kamera eller iPads tillhands, då riskerar man inte att missa något.

Vad har arbetet med bloggen gett eleverna och dig som pedagog?

– Nu har vi bloggat under 2 läsår och arbetet är en naturlig del av skoldagen, vi använder bloggen i stort sett dagligen, dels för att dokumentera, men också för att repetera och reflektera. Vi i personalen har fått ett extra redskap i arbetet med planering, undervisning och bedömning, eleverna har stärkt både självförtroende och självkänsla och har dessutom öppnat en ny kanal för inlärning.

Hur kommer ni att fortsätta arbeta med bloggen?

– Nästa läsår kommer vi att ha “engelska” som utvecklingsområde här på särskolan, det kommer att märkas på bloggen, vi har en plan som känns riktigt spännande.

Vad behöver man för att komma igång med en blogg? Praktiska tips

– Fungerande teknik är ett måste, annars stjäl det lektionstid, det är inte ok. Engagerad och kunnig personal ger motiverade elever. Webbstjärnan har bra workshops och en mängd olika självstudiekurser som man kan ta del av. Sen tror jag att det är bra att ha ett tema eller spår som man följer till en början, då blir arbetet enklare. Ha inte för höga ambitioner i startskedet, risken är att det blir mer press än roligt.

– Information till, och godkännande från, föräldrar och rektor är ett måste innan man sätter igång.

Hur var upplevelsen med att delta vid prisutdelningen och få pris i Stockholm?

– Det var stort, vi har fått mycket lovord på vägen men när vi mottog vår fina glaspokal och jättecheck så kände vi verkligen att vi gjort ett bra arbete!

Valgsjo-Orion

Juryns motivering

Med breda ingångsvärden dokumenteras vardag och verklighet på en skola i Vilhelmina ett samhälle i södra Västerbotten. Juryns hjärta bankar lite extra för denna webbplats som spelar en stor roll för elevernas självkänsla, samtidigt som den gör att det dagliga skolarbetet sprider glädje. Både i och utanför klassrummet.

Läs mer

Bloggen volgsjövilhelmina.se

SVT: Vilhelminaelever kom trea i Webbstjärnan

VK.se: Vilhelminaelever kom trea i Webbstjärnan

Webbstjärnan

Kontakt

vilhelminalogoLillan Lakkafjell
Volgsjö skola, Vilhelmina
lillan.lakkafjell@vilhelmina.se