I denna filmade föreläsning på 15 minuter berättar Dan Carlsson om att blockprogrammering fungerar väldigt bra för de yngre men att det behövs visualiseras mer med robotar. Ett bekymmer han ser är vad som händer sen när eleverna kommer upp i högstadiet, försvinner tjejerna från programmeringen? 

Dan Carlsson, IT-pedagog på skolområde Syd i Umeå, föreläste för Dataföreningen i Umeås projekt Upload den 12 maj om Blockprogrammering, programmering för de yngsta.

Vad händer nu i skolan? Ställer sig Dan frågan. Datorer och iPads köps in. Man skriver IT-strategier. Beslutsfattare börjar ana att vi lämnat industrisamhället. Tankar på att börja fortbilda lärare dyker upp. En obehaglig känsla börjar gnaga, håller vi att halka efter i både PISA och digitalisering/programmering?
– Jag är inte så orolig, menar Dan, vi har så många superduktiga lärare. Och vi har alla elever som är i framkant i det digitala, de tar till sig ny teknik jättebra.
– Jag tror inte alls att vi ligger efter på nått vis, vi kommer att ta i kapp och kommer att gå förbi.

Dan fortsätter och fundera på vad vi har  och inte har för förutsättningar kring digitaliseringen och programmering
– Vi har unga elever som vill lära. Vi har många datorer och iPads och fantastiska onlineresuser.
– Däremot är det inte så många lärare som känner sig trygga. Vi har inte så många prylar som visualiserar det vi programmerar, till exempel robotar. Det är även svårt att få äldre elever att vilja fortsätta utvecklas, framförallt att motivera tjejer.
– Vi har en skola som behöver hjälp, all hjälp vi kan få, menar Dan.

Blockprogrammering

Dan visade en av de onlineresurser han tycker är väldigt bra – code.org. Här visar Dan hur kurserna i blockprogrammering fungerar och i detta här fall ska eleven styra en Angry Bird som ska göra olika saker. Det gör man genom att genom ge olika visuella och enkla kommandon – gå höger, gå vänster, gå framåt osv. För varje delmål i kursen blir det svårare och svårare.
– Det här fungerar utmärkt på lågstadiet, menar Dan.

Lärarkontot visar alla elevkonton där man som lärare får en överblick och kan se lösningen i fall eleven kör fast.

Många kända personer, både kvinnor och män, är med och stöttar code.org där de berättar i flera videofilmer hur det fungerar och varför det är viktigt – allt för att locka. Code.org är bara en av flera onlineresurser med blockprogrammering – Google, Apple och flera andra har sina lösningar.

Det här räcker ett tag,menar Dan, men vad är nästa steg när eleven har tröttnat?
– Ja, då kan jag tänka mig att Scratch är nästa steg. Nästa steg är också att programmera saker som gör någonting.

DanCarlsson-blockprogrammeringVisualisera programmeringen

Dan berättar att han precis varit nere i Portugal på en mässa där 130 lärare från 22  länder samlades – Code and Robotics. Det man ser, menar han, är att andra länder satsar mer på robotar – att kunna programmera robotar är viktigt för att förstå det datologiska tänkandet.
– Finns det  någon legorobot ute i en svensk skola? Ja, snart ska vi köpa in någon ute på vårt skolområde, men det är väldigt ovanligt. Till och med en fyraåring förstår hur man kan programmera en robot.

– Jag hoppas vi får in mer av robotar som programmeras och att vi även får in makerkulturen, det är kanske det som gör skolan lite mer verklig och mer på riktigt.

Fungerar programmering ute i skolan idag? Ja, menar Dan, redan nu fungerar det med entusiastiska lärare och att det kommer att dyka upp i styrdokumenten. Men nu fungerar det mest med blockprogrammering och scratch i de lägre åldrarna.
Det här med att det mesta kring programmering sker i de lägre åldrarna ser Dan som ett bekymmer.
– Om eleverna i låg- och mellanstadiet jobbar med blockprogrammering och scratch och sen kommer till högstadiet och vill fortsätta, då skulle jag inte vilja vara en lärare i åk 7 som inte fått en dags utbildning i detta.

– Det kommer att bli tufft och det är här gör att vi kommer att förlora tjejerna, fortsätter Dan, vi behöver fler kvinnor som är föredömen och inspiratörer som kan visa möjligheterna och locka tjejer.

Uppdraget till Dataföreningen, som är en förening representanter från IT-företag och organisationer i Umeå, menar Dan är:
– Ska ni och vill ni hjälpa till så är det på högstadiet som behovet finns. Det kommer att vara ett glapp nu i några år och då är det risk att vi tappar ännu fler.
– Eller så börjar vi lita på eleverna att de kommer att lära varann det här, bara vi ger dom möjligheten.


Fler föreläsningar om behovet av digital kompetens i Västerbotten

Här kan du se tre korta föreläsningar till från Kafé Station vid den föreläsningsserie som Dataföreningen i Umeås projekt Upload hade den 12 maj:

Digital kompetens formar Västerbottens framtid – Andreas Skog/ Region Västerbotten

Näringslivets behov av relevant digital kompetens – Ali Foroutan-Rad/ MakeIT och Umeå Universitet

Digital kompetens på gymnasieskolan och bibliotek – Jon Fällström/ Umeå stadsbiblioteket