Denna vecka handlar omvärldsbevakningen IKT om: mobil eller inte, GAFE och Office 365, flippat, rektorer, skolbibliotekarier, specialpedagogiktips och om att glo på film i skolan.

Under senaste veckans (vecka 8 och 9) spaning i sociala medier om IT och digitaliseringen i skolan har det förts mycket diskussion  om mobilens vara eller icke vara i klassrummet. Annat som diskuterats är att rektorer måste stärka sin kometens kring digitala ledningsfrågor, allt enligt Skolverket. Håkan Fleischer har spanat in forskning kring flippat klassrum, bland annat att det ska ge positiva effekter. Områden som många skolbibliotekarier har stor kunskap i är digital kompetens, omvärldskunskap, källkritik och informationssökning, för att nämna några. Och tillslut en elev om hur man inte ska se på film i skolan.

Mobil eller inte i klassrummet

I Aftonbladet och flera media har det förts senaste tiden en debatt om mobilens vara eller inte vara i klassrummet. Det har handlat om att hela skolsystemet havererar på grund av mobilen att stör eleven till vilka möjligheter det finns med teknikutvecklingen och att skolan måste anpassa sig till dagens samhälle där eleverna finns idag.

Aftonbladet debatt : Mot och För

SR P4 Västerbotten om mobilen i klassrummet och diskussionen på Facebook

Håkan Fleischer om att mobiltelefoner i skolan ska hanteras, inte förbjudas

Rektorer behöver stärka sin kompetens i digitalaledningsfrågor

En av de insatser som Skolverket ska göra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen är att stärka rektorers strategiska kompetens i digitala frågor. Skolverket skriver ”Från hösten 2016 kommer därför kompetensutvecklingsinsatsen ”Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering” att finnas tillgänglig. Insatsen riktar sig i första hand mot skolledare och rektorer.”

Läs mer på Skolverket

Multitasking är en positiv effekt av Flippat klassrum

Håkan Fleischer reflekterar över i sin blogg om Forskningsartikeln Flipped classrooms and student learning: not just surface gains pekar på positiva effekter av flipped classroom, bland annat när det gäller multitasking. Han menar bland annat att ”Flipped classroom tycks enligt studien ge just den överblick och förmåga till helhetstänkande kring vad som skall läras som behövs för djup kunskapsbildning och gör det svårare att ha en atomistisk approach till studier.”

Läs Håkan Fleischers inlägg

Flippat klassrum är under lupp, enligt Skolvärlden. Det finns inte så mycket forskning som belägger det flippade klassrummets effektivitet enligt en australiensisk forskningsöversikt. Det flippade arbetet är också starkt kopplat till sociala medier, här menar man även att det som händer där är en viktig till lärares kompetensutveckling idag.

Läs Flippade klassrummet under lupp i Skolvärlden

GAFE och Office 365

Idag har närmare än hälften av Västerbottens kommuner GAFE, Google Apps For Education, och flera är på gång in i det. Hittade detta blogginlägg av Hanna Forsberg, lärare i Stockholm, där hon berättar om hur hon som lärare ser på GAFE ur ett lärarperspektiv och de pedagogiska vinningarna. Samtidigt i inlägget visar hon på några föredelar med GAFE hon inte vill vara utan.

Läs ”Därför GAFE – ur organisatoriskt, administrativt och pedagogiskt perspektiv

Samtidigt hittade jag en jämförelse mellan Office 365 och GAFE som Lunds skolors IKT-team  gjort som kan vara intressant läsning för jämförelsens skull.

Vad gör en skolbibliotekarie?

Områden som många skolbibliotekarier har stor kunskap i är digital kompetens, omvärldskunskap, källkritik och informationssökning, för att nämna några. Det säger Peter Rydén, skolbibliotekarie på Tingsholmsgymnasiet på bloggen 365.

Läs inlägget på bloggen 365

Huur tråkigt är de inte att sitta och glo på film i skolan?

Läste en intressant elevreaktion som jag hittade på en blogg om hur tråkigt det är att jämt se film i skolan. Här menar Eelina Abrahamsson i sin blogg att hon har en känsla av att hennes lärare inte riktigt vet vad de ska jobba med och därför ser film och inte ens får skriva om filmerna. Hur ska man då jobba med film i skolan? I går la jag upp en artikel här på Pedagog Västerbotten där Jenny Elffors, lärare på Sjöfruskolan i Umeå, berättar om hur hon använder filmen i klassrummet.

Specialpedagogik och IKT

Fick tips av min syster som är specialpedagog  om en grupp på Facebook som diskuterar möjligheterna med IKT och specialpedagogik – Digitala verktyg och specialpedagogik – kan vara värt att gå med i!