Att lära elever att läslyssna på böcker kräver god pedagogisk vägledning. Här jobbar specialpedagogen Karin Hallin tillsammans med en elev så att inloggning, bokval, inställningar mm ska funka så smidigt som möjligt.
Alla lärare och elever i Umeå kommun har inloggning till Inläsningstjänst, låt alla elever lyssna och läslyssna då och då. Inte bara elever med dyslexi eller annan läsproblematik bör få använda sig av denna tjänst.

Lärare: Karin Hallin

Skola: Böleängsskolan