Att dokumentera i slöjden är ett viktigt moment, men visste du att du kan låta dina elever göra denna dokumentation med hjälp av Instagram , se till så att du har en Ipad eller liknande, skapa ett Instakonto och tydliga instruktioner till eleverna. Kolla hur Anne-Li Lundström jobbar och följ slöjden på Böleäng på https://www.instagram.com/slojdenboleangskolan/

Lärare: Anne-Li Lundström
Skola: Böleängsskolan, Umeå