Levla Lärmiljön är ett projekt med stödmaterial som ska vara ett bidrag till arbete med tidiga insatser vid problemsituationer i skolan. Syftet är att stödmaterialet ska hjälpa till att att höja kvaliteten i detta arbete. Levla har tagits väldig väl emot i Umeå kommun under de två år projektet pågått fram till 2015. Stödmaterialet är framtaget av bland annat Liselott Wilbäck, specialpedagog, och Erik Rova, psykolog.
Se föreläsningen på Dragonskolan i Umeå Del 1 och Del 2
Läs mer på www.umea.se/levla