För andra året, under vecka 44, träffades 150 förskolepedagoger från Västerbotten och inspirerades kring pedagogiskt arbete med IT. Det blev en dag full med föreläsningar, prova-på-tillfällen, workshops och inte minst, kollegiala möten! Dagen, som arrangerades av MediaCenter och Umeå kommun, hade som gästföreläsare och workshopledare digitalistan Marcus Bergenord från Reggio Emilia Institutet. Föreläsningen som hade titeln;  IT som ett av de ”100 språken”;  som del i förskolans pedagogiska miljö samt dess realation till vår barnsyn kan du se här i efterhand.

 

Förskolepedagogerna fick under eftermiddagen välja på en mängd valbara workshops där de fick chansen att prova på, få inpiration samt möta kollegor från hela länet. Workshopsen handlade om : Gör dina filmer ännu bättre med iMovie; Geocaching och annan skattjakt med GPS; Lek med kod i förskolan; Språk- och bildskapande med lärplattan; Berätta med bloggar; Digitala berättelser; Kreativ matematik med digitala verktyg; Upptäck med QR-koder; Kollegialt lärande med Pedagog Västerbotten; Filmtrix med greenscreen.

 

groupie-itiforskolan2016   marcusbergenord4jpg

marcusbegenord3