Under Konferensen Aktuell Skolpolitik, som pågick mellan 30/8 – 1/9 i Skellefteå, fick närmare 250 politiker och anställda inom skola från norra Sverige under två dagar för att lära sig mer om och diskutera utveckling och digitalisering inom skolan.

I programmet efterhand flera intressanta föreläsningar och debatter, bland annat:

Se alla föreläsningar från konferensen i efterhand  markerade skolpol2016 på Region Västerbottens youtube 

Aktuell Skolpolitik är en årligen återkommande konferens som vartannat år genomförs i Norrbotten och vartannat år i Västerbotten. Som arrangör för konferensen står Region Västerbotten med Skellefteå kommun som medarrangör. Samtliga kommuner i Norr- och Västerbotten är representerade vid konferensen genom bland annat nämndsordföranden, skolpolitiker och skolchefer.

Tema för konferensen är ”Skola för framtidens okända arbetsmarknad”, med syfte att uppmärksamma hur dagens utbildning anpassas efter morgondagens samhälle och kompetensbehov.

Peyman Vahedi

Peyman Vahedi

Elisabet Nilfors och Jan Bidner

Elisabet Nilfors och Jan Bidner

Linda Manilla

Linda Manilla

Edward Jensinger

Edward Jensinger