I detta samtal på PV-podden med Dan Carlsson, IT-pedagog på skolområde Syd i Umeå, berättar han om sina tankar och erfarenheter kring programmering i skolan som blir en del av den nationella IT-strategin som presenteras av Skolverket i lustet av mars 2016. Vi kommer in på:

  • Om hur England och Finland har olika ingångsvinklar hur programmering ska finnas med i kursplaner och arbetas med i skolan.
  • Vad datologiskt tänkande innebär.
  • Om den kommande nationella IT-streategin.
  • Hur  programmering arbetas med i skolan idag.
  • Om tjejer och killar, att det gäller att arbeta på ett genomtänkt sätt för att få med alla.
  • om spel, både pedagogiskt och om spelens innehåll.

I slutet kommer Dan in på konkreta tips på hur man kan arbeta med programmering i både appar och på webben.

Jag som poddar med Dan  är Peter Lundström, redaktionen.