Nu var det dags att ge sig på två programmeringsappar – gratis och bara att ladda hem. Vi använde apparna Bee-bot och A.L.E.X  och barnen fick jobba två och två. Att gå runt och lyssna, se och njuta av det engagemang som nu fanns i gruppen var makalöst! Try and error, pröva och ompröva – förmågan som finns omnämnd vid många tillfällen i våra styrdokument, var nu som en mycket naturlig del under detta pass, och samtidigt som barnen fick snabb återkoppling på vad de gjorde ökade självförtroendet och samtalet, resonemangen, förklaringarna var i fokus – snacka om att hacka läroplanen och dess förmågor. Att ge sina ”robotar” kommandon/koder var mycket lärorikt och vi har dragit sambanden i klassen när det gäller att styra sig själv till olika skeenden – det är de själva som programmerar sig till saker och ting, vi har valmöjligheten att följa andras kommandon eller välja själva vad som är bäst för dem själva och dem som är omkring dem.

När barnen jobbar och skriker när det är dags att gå till lunchen, för att de inte vill sluta jobba – då vet man att det har varit succé…känslan i mig som pedagog är fantastisk.

Jag fick se:

Barn som växer i sina egna ögon

Barn som växer i andras ögon

Barn som gläds över att lista ut svåra problem..

Barn som inte ger upp på första, andra eller tredje försöket

Barn som utmanas

Barn som samarbetar

Barn som visar förmågor vi tidigare inte fått se

Barn som hittar en ny vän

Barn som blir mer intresserad av matematikens labyrinter

Barn ….det bästa vi har!

 


  

//Ninna Kristiansen Sofiehemsskolan år 3