Jämförande text – utifrån en kartbild, med hjälp av ett Venndiagram

Jag vill ge eleverna en modell för hur de kan skriva en jämförande text. I detta fallet använder vi kartan över Norden med fokus på Norge och Sverige. I jämförelsen vill jag också träna geografiska ord samt att kunna jämföra två olika länder med varandra endast utifrån en kartbild och dess färger och symboler. Först för vi in alla elevernas förslag i ett gemensamt Venndiagram. Jag skriver på Whiteboarden och eleverna i sin skrivbok. Därefter skriver vi tillsammans en jämförande text utifrån våra stödord i diagrammet, eleverna ger förslag på formuleringar. Jag skriver på datorn och visar det samtidigt på projektorn och eleverna skriver av texten i sina böcker. Lyfter även fram några jämförande ord i texten genom att markera dessa röda.
\Margita Rönnberg

Jämförande text, Norge-Sverige (pdf)

Skola: Hörnefors centralskola