Åsa Thors

About the Author Åsa Thors

Jag heter Åsa Thors och arbetar som klasslärare på Sörmjöle skola utanför Umeå. Är utbildad Ma/NO-lärare år 1-7 och tycker det är roligt att integrera IT i skolarbetet. I denna pedagogblogg är min ambition att visa hur jag/vi på min skola arbetar med olika digitala verktyg och lärresurser i undervisningen.

Meny