De senaste dagarna har IT- användandet i skolan diskuterats i medierna efter ytterligare en undersökning. Det har påtalats att “Elever som använder dator i skolan har sämre resultat än de som inte”. Som med allt i skolan är det viktigt att noggrant tänka igenom hur eleverna ska använda datorn i undervisningen. Vad är målet med uppgiften?

En dator är något som fångar många elevers intresse och kan vara ett mycket bra verktyg för mängdträning av olika saker. Som exempel, i ämnet matematik är min erfarenhet att datorn är bra för att öva många uppgifter på kort tid i jämförelse med att eleverna sitter med papper och penna. Eleverna får dessutom feedback direkt på deras ansträngningar. För att uppnå goda resultat i matematik krävs det att eleverna övar, repeterar och till slut automatiserar sina additions-, subtraktions- och multiplikationstabeller. Datorn som verktyg gör detta arbete enklare, roligare och effektivare för eleverna.

I min klass just nu använder vi ibland Internet för att träna, nöta och befästa tiokamrater, tiotalsövergångar och multipliaktionstabellerna. Förutom färdiga digitala läromedel, tex. Skolplus, så använder jag även hemsidan glosor.eu för att göra egna övningar till eleverna anpassade för deras behov.

Förutom att noggrant överväga när datorn ska användas vid inlärning så behöver man också med jämna mellanrum gå igenom länkarna för att se att de fortfarande är igång och fungerande. Webbplatser på Internet kommer, går samt förändras i snabb takt.

/iÅsa