Då har läsåret 2015-16 startat upp. De två första dagarna har varit intensiva med olika aktiviteter. Information har skickats ut, information har tagits emot, diskussioner och funderingar inför det som komma skall har dryftas. Augusti är ett nytt spännande avstamp.

Jag heter Åsa Thors och arbetar som klasslärare på Sörmjöle skola utanför Umeå. Är utbildad Ma/NO-lärare år 1-7 och tycker det är roligt att integrera IT i skolarbetet.

Under åren har jag fått förmånen att vara med i projekt som MediaCenter Region Västerbotten erbjudit; Kartdetektiverna (2011 och 2012) och Det var en gång (2014). Projekt som både eleverna och jag tyckt varit roligt och utmanat oss till att tänka kreativt på många olika sätt. I denna pedagogblogg är min ambition att visa hur jag/vi på min skola arbetar med olika digitala verktyg och lärresurser i undervisningen.

Mitt första tips är nukunskap.se (nyheter för lärande) som jag fick syn på när jag scrollade igenom Twitterflödet. Varje söndag läggs nya nutidsfrågor ut som lärare kan använda tillsammans med sina elever. Den första quizen handlar om “saker som har hänt under sommarlovet”.

Vi hörs!

iÅsa