Att utveckla sitt skrivande och skriva en berättelse som har en röd tråd är något vi arbetar mycket med i ämnet svenska. I klassen pratar mycket om hur en tydlig berättelse vara uppbyggd och tränar på att göra texter mer innehållsrika och intressanta för läsaren.

För mig som pedagog är det viktigt att en berättelse har en tydlig och kärnfull handling, oavsett om eleverna skriver en berättelse eller producerar en film.

Foto 2015-09-16 22 38 36Med åk 3 övade vi detta praktiskt förra läsåret när vi utgick från bildserien “Stölden” från boken “Kameran går” (av Agnes Larsson och Monica Sällström) som blev grunden till vår filmberättelse. Vi betraktade fyra bilder ifrån boken och diskuterade
innehållet tillsammans. Vad är det som händer på bilderna? Vad tror ni har hänt innan? Finns det något mer vi kan lägga till? Tillsammans bollade eleverna idéer med varandra för att utveckla historien. Vi gjorde en storybord genom att lägga till fler rutor i berättelsen. Historien utvecklades och storyborden gjorde detta synligt och konkret för eleverna. De fyra rutorna blev till slut femton rutor.

Nästa steg vara att skriva ett manus utifrån vår storybord. Vem ska säga vad och hur ska vi filma detta?

Efter att lite rekvisita hittats och replikerna hade övats (denna gång blev det engelska) så var det dags att spela in filmen. Med hjälp av storyborden och manuset blev varje del av berättelsen tydlig för eleverna/skådespelarna och det gick fort och enkelt att spela in.

Här är slutresultatet:

Filmen är inspelad med en iPad och redigerad i iMovie.

/iÅsa