Hej!

Alla ska lyckas! Det är visionen som vi på vår skola vill sträva efter detta läsår. Min chef + några av mina kollegor blev inspirerade av denna vision under en resa till England i höstas.

MEN för att kunna lyckas måste man trivas och må bra på sin arbetsplats. Detta gäller så klart både elever och personal! Man får helt enkelt försöka hitta den lila punkten (syftet) i detta Wenndiagram! Edward Jensinger lyfter fram några framgångskriterier hos skolor i Boston som har lyckats med att nå pojkar från familjer där det inte finns någon studietradition.

Vad innebär visionen för mig? Jag tror att det krävs ett kontinuerligt medvetet arbete – att jag ständigt reflekterar över min undervisning, mitt bemötande av elever/kollegor och min egen utveckling/mitt eget lärande. Att jag gör ”omtag” och försöker se på frågor utifrån nya perspektiv.

Jag ska försöka blogga lite mer om mina tankar kring lärande och undervisning i år! Bloggandet är ett bra sätt att medvetandegöra vad jag själv tänker och känner kring lärande i en föränderlig tid. Jag inspireras av idéer jag får via internet t ex via olika sociala medier (Twitter, Pinterest, YouTube). Internet är helt enkelt en fantastisk källa till positiv kraft i ett yrke som kantas av negativ media och politiska (ogenomtänkta) utspel. Här kommer några konkreta exempel som har givit mig ny inspiration:

    • Jag planerar att visa mina elever alfabetet på ett kreativt sätt (ABC of social issues – Project1324). Innehållet i projektet kan användas som underlag för vidare ämnesövergripande diskussioner om vår tids största utmaningar. Att visa exempel på meningsfulla projekt världen över med viktiga syften kopplar ihop skolan med verkligheten.
    • Jag ska lyssna till proffsen! Den alltid så kloke Dylan William beskriver hur man ställer frågor på ett bra sätt! För att eleverna ska kunna utvecklas krävs att vi lärare kan ställa frågor på rätt sätt.
    • Jag kommer att lyssna till TED talks  och läsa artiklar om viktiga ämnen som fördjupar diskussioner, utvecklar kunskaper och vidgar tankar.
    • Jag vill sträva efter mer elevdemokrati och gillar grafik som åskådliggör det på ett tydligt sätt!

Hur hittar du inspiration till din undervisning? /Malin