Luspengymnasiet i Storuman deltog under vecka 44 på Edacamp Storuman där de berättade om några exempel hur de arbetar:

LuspenPulsen är ett projekt på Luspengymnasiet som handlar om att är man fysiskt aktiv ökar inlärningen. Frågeställningar man ställer är:

  • Lär man sig bättre i matematik och svenska om man är fysiskt aktiv?
  • Blir man mindre stressad om man rör sig mer?
  • Mår man bättre om man får frukost på skolan?
  • Har tonåringar tillräcklig nivå av D-vitamin?

Upplägget för åk 1 på Luspengymnasiet är att man har fyra pass idrott i veckan där tre ska vara pulshöjande och ha med matematik eller svenska efteråt. Skolan erbjuder även frukost varje morgon. Rörelse ska också finnas varje dag minst 20 minuter kopplat till något ämne, det kan exempelvis vara en promenad med en uppgift.

Även hälsoprofiler för eleverna erbjuds där ettorna får göra kognitiva tester med minnestest, screening i svenska och tester i matematik för att kunna jämföra senare om detta ger någon effekt. Det finns även en referensskola, Liljaskolan i Vännäs, som gör de här testerna men inte har den fysiska aktiviteten. En forskningsplan kring detta är på gång. 

I den pulsbaserade träningen på idrottslektion ska de under lektionen ska nå upp i 150 slag per minut under 25 minuter av en sextiominuters lektion. Efter lektionen ska de inom nittio minuter ha en matematik eller svenska lektion.
– Där har man sett en ökad inlärning på 40 procent, inte illa va?

Under  lektionen kan eleverna, via sina pulsmätare, se på en skärm deras pulsslag att de ligger på rätt nivå. Efteråt får ett mail med diagram på hur det har gått. Pulsmmätaren är även kopplad till en app som gör att de kan se sitt diagram via webben.

En inspirationskälla till projektet är boken Spark av John J Ratey som beskriver en skola i USA där man jobbat i flera år på detta sätt med fysisk aktivitet varje dag med eleverna och haft matematik eller engelska efteråt. Där har man sett att inlärningen ökat med 49 procent.

– En annan bok jag rekommenderar är boken Hjärnstark av Anders Hansen, psykiatriläkare. Den visar vad som händer i hjärnan när vi rör på oss. Den visar också att man lär sig 10 procent mer om man står upp än om man sitter och jobbar. Rör man på sig samtidigt ökar inlärningen med 3-4 procent till. 

– Man vet ju att det är bra att röra på sig, rent kroppsligt mot olika sjukdomar, men det här med vad som händer i hjärnan när man rör sig kan man i nyare forskning se att det ger otroligt mycket effekt. Det påverkar allting, hjärncellerna blir fler och kopplingen mellan hjärnceller blir bättre. Minnet finns i hypocampus framme i tinningsloben. Hypocampus krymper med en procent per år efter man blivit 25 år, men är man fysiskt aktiv ökar den istället med en procent per år. Det är alltså en föryngringskur att vara fysiskt aktiv!

 

storumanlogoKontakt

Har du frågor kring Storumans Edacamp eller vill komma i kontakt med någon av deltagande lärare, kontakta
Malin Lindberg
UtbildningsstrategStorumans kommun
tel  070-346 17 24 (direkt)
E-post: malin.lindberg@storuman.se