Parkskolan i Storuman deltog under vecka 44 på Edacamp Storuman där de berättade om några exempel hur de arbetar:

Burkar – ett språkutvecklande arbetssätt liknande fem myror och Brasses lek att en ska bort. Här handlar det I stället för “fel, fel, fel” om “varför, varför, varför”. Läraren eller eleverna lägger tre ord i varsin burk, tex: Amerika, Afrika och Europa – två ord hör ihop och en ska bort, Varför?  Svaren kan bli väldigt olika; Amerika ska bort för den har ett namn i sig. Afrika ska bort för det kommer först i alfabetisk ordning. Europa ska bort för där finns ingen stor öken.
– Vad vinner man med det här då? Man ökar elevernas kopplingsförmåga, att tänka logiskt och att kunna argumentera. När det gällde världsdelarna funderade eleverna även på och resonera om var det är fred, var det finns vilda djur och om fattigdom.

Första gången läraren gjorde detta med eleverna undrade de om vilket svar som var rätt, men det finns inte bara ett rätt svar.
– Nu är de suveräna på att tänka ut olika saker.
– Det här är också ett språkutvecklande arbetssätt där även nyanlända elever på ett bra sätt kan vara med och upptäcka språkets form.

Grej of the Day (GOTD) – Eleverna i åk 1 får en ledtråd i i läxa innan GTOD där de får googla, prata med föräldrarna om vad det kan vara, senast “Iskall kung i frack”. GOTD nästa dag börjar med vad det kan vara för någonting där eleverna får chansen att berätta vad de lärt sig och vad de har fått fram, ibland har alla samma svar och ibland helt olika. Sen ger läraren kort under en minut fakta om vad de ska prata om. Eleverna, som i detta fall är en åk 1, får skriva av meningar eller stödord så att de sen kan gå tillbaka och se vad de har pratat om. Nästa läxa blir sen att gå hem och återberätta för föräldrarna vad de har pratat om och vad de lärt sig.
– Vad ger detta eleverna? Eleverna lär sig att återberätta, skriva och lyssna. Vad vi även märkt efter 20 stycken GOTD är att eleverna kopplar ihop saker – personer med länder eller som under FN-dagen Dag Hammarsköld på tusenkronorssedeln med FN. Eleverna trivs när de kan och vet saker.

storumanlogoKontakt

Har du frågor kring Storumans Edacamp eller vill komma i kontakt med någon av deltagande lärare, kontakta
Malin Lindberg
UtbildningsstrategStorumans kommun
tel  070-346 17 24 (direkt)
E-post: malin.lindberg@storuman.se