Det finns något som kallas computational thinking och precis som när man jobbar med skönlitteratur så handlar det inte bara om att förmedla den praktiska kunskapen, här hur man kodar. Computional thinking handlar i lika stor uträckning om att lösa problem som uppstår i den digitala miljön, att öva på ett logiskt och analytiskt tänkande samtidigt som man över på att lösa problem på ett systematiskt sätt.

Själv började jag programmera i början av 90-talet i dataprogrammet pascal. På den tiden tänkte man sig att man med programmeringen skulle reflektera kring sitt eget lärande, utvinna någon sorts magisk matematisk förmåga som senare i livet skulle vara användbara på en mängd många områden. Tyvärr så fullföljde man inte dom tankegångarna, effekterna visade sig kanske aldrig.

Såhär i efterhand så kan jag säga att man hade fel på så många plan som inte stod på sig.

Det sättet man tänker på när man lär sig grunderna är applicerbart på programmering och inte nog med det, genom en grundläggande kunskap i pascal fick man en aning om vad som tickade bakom de visuella programmeringsspråken som kom senare. Kanske bara en aning men ändock. Mitt första spel jag programmerade hette Molle Tokstolle och var en juvenil uppvisning med ett språkbruk som förde tankarna den då populäre Svullo. Säga vad man vill om detta men visst var det ett lekfullt skapande och visst hämtade man inspirationen från textäventyren och äventyrsspelen som man spelade.

Att använda sig av programmering i skolan lär fortfarande vara rättfärdigat av att eleverna tränar det logiska tänkandet och nu mer än förr är det kunskaper som kommer att dyka upp i andra sammanhang. Man får ett sammanhang för den digitala förståelsen, man kan sätta eleven och samhälle i perspektiv till den digitala tekniken samtidigt som man skapar något.

 

Den skapande aspekten kommer här sist men är inte minst som man brukar säga. I min iver att skapa det grandiosa äventyren om Molles kamp för sin Hammock (?) skapade jag och med fantasin som drivkraft lärde jag mig. Molles inte allt för rumsrena äventyr bidrog tyvärr till några utvisningar ur klassrummet men jag kunde trots detta stoltsera med hösta betyg.

 

Till denna berättelse kan jag tillföra att jag har universitetspoäng i en kurs som heter datorn i skolan som jag tog i slutet på 90-talet och som jag inte minns ett dugg av. Inte ens en synaps i min hjärna är tilldelad detta minne medans mitt och Molles äventyr känns som igår.