Kontrafaktisk historia, eller alternativ historia är egentligen en litterär genre.  Det handlar helt enkelt om ”alternativ historia” där man fantiserar kring hur världen sett ut om en händelse inte skett eller om historien tagit en helt annan vändning. Som bibliotekarie ,som jobbar mycket med berättelser, så stöter man på denna genre oftast i samband med andra världskriget. Värt att notera är att självaste Winston Churchill fuskade i genren, Hans Alfredsson likaså i en svensk version. Själv blev jag introducerad till den via Philip K. Dicks bok ”Mannen idet höga slottet”. Som litterär genre så ställs det givetvis andra krav på historisk korrekthet än vad det gör om man tar sig an det kontrafaktiska historietänkandet som historiker. Författaren Turledove slänger helt sonika in attackerande rymdvarelser i serien Worldwar, medan Philip K Dick egentligen berättar en metahistoria om en kontrafaktisk historiker som skriver om en värld där Tyskland inte vunnit andra världskriget och hur han tänker sig att världen (dvs. vår historielinje) skulle kunna se ut och kommenterar på så sätt både mänskligheten, historien och historietänkandet på en och samma gång.

Tydligen så skrev man redan på romartiden kontrafaktisk historia, den romerske författaren Livius fantiserade om vad som skulle ha hänt om Alexander den store valt att expandera åt väster istället för öster. Tidigare har det kontrafaktiska historietänkandet rört sig mycket kring enskilda personer, eller utgången av stora världsomfattande händelser (läs krig) och ju längre bak i tiden man går desto större konsekvenser tycks man tänka i den litterära genren.

Om man vill arbeta pedagogiskt med kontrafaktiskt historia så kanske man bör undvika rymdvarelser men jag tycker att det finns en stor pedagogisk vinst i att fundera kring de stora skedena och hur olika faktorer påverkar varandra. Man kan diskutera historien på ett intressant sätt och i koppla det till kunskapskraven i historia. Om man vill skriva en bra kontrafaktisk historia så måste man ha kännedom om de omständigheter som händelsen påverkats av och resultatet av händelserna.

Om man vill skriva en riktigt bra kontrafaktisk historia ska man tänka som de gamla science fictionförfattarna och byta ut en, och endast en, händelse (eller person).  Man måste ställning till historiskt relevanta frågor som hur stor påverkan individen har på historien?

Kan man få en annan förståelse om man byter ut en händelse mot en annan, kan man få ut ”ny” information kring orsakshändelser med hjälp av fantasin. Jag tror det, som Einstein sa ”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling”